ค้นหาบล็อกนี้

วันพุธที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2554

แจ้งทหารกองเกินเขตบางนามาแสดงตนเพื่อรับหมายเรียก

นายทรงชัย พยอมแย้ม ผู้อำนวยการเขตบางนา กทม. แจ้งประกาศให้ชายที่มีสัญชาติไทย ซึ่งมีอายุย่างเข้า 21 ปี หรือเกิดในปีมะแม พ.ศ. 2534 และได้ลงบัญชีทหารกองเกินไว้ที่เขตบางนา ให้มาแสดงตนเพื่อรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร ณ สัสดีเขตบางนา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 54 ในวัน เวลาราชการ โดยนำหลักฐาน ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชนและใบสำคัญ (แบบ สด.9) มาแสดง ผู้ใดไม่สามารถมารับหมายเรียกด้วยตนเอง ต้องให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะและพอจะเชื่อถือได้
เช่น บิดา-มารดา หรือผู้ปกครองมารับหมายเรียกแทน ผู้ฝ่าฝืนไม่มารับหมายเรียกตามกำหนด มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 300 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สอบถามได้ที่สัสดีเขตบางนา ชั้น 3 สำนักงานเขตบางนา โทร. 0 2397 3665

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น