ค้นหาบล็อกนี้

วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2554

สรุปข่าวบริการสำนักงานเขต

สำนักงานเขตต่างๆ ของกรุงเทพมหานครพร้อมบริการทุ่มเทการทำงาน เพื่อสร้างความสุขให้แก่ประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร ดังนี้

เขตราษฎร์บูรณะ นางฉัฐนันท์ อินทราชา ผู้อำนวยการเขตราษฎร์บูรณะ กทม. แจ้งว่า แจ้งว่า เขตฯ ได้กำหนดจัดโครงการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ในวันที่ 20 ธ.ค. 54 ณ ชุมชนศาลาร่วมใจพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์ลดจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก / คณะผู้บริหารเขต และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องออกตรวจพื้นที่ ในวันที่ 21 ธ.ค. 54 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป บริเวณ ถ.ราษฎร์บูรณะ ทั้งนี้ หากท่านใดมีปัญหาเดือดร้อนหรือพบเห็นเหตุรำคาญ ขอให้แจ้งโทร. 0 2428 2789

เขตบึงกุ่ม นายกฤษณ์ เกียรติพนชาติ ผู้อำนวยการเขตบึงกุ่ม กทม. แจ้งว่า เขตฯ ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 ธ.ค. 54 บริเวณชุมชนหมู่บ้านคลองกุ่มนิเวศน์ ชุมชนหมู่บ้านปัฐวิกรณ์ ชุมชนสุวรรณนิเวศน์แยกเลขคู่ ชุมชนสุวรรณนิเวศน์แยกเลขคี่ ชุมชนหมู่บ้านอัมรินทร์นิเวศน์

เขตสาทร น.ส.พรรณทิพา งามญาณ ผู้อำนวยการเขตสาทร กทม. แจ้งว่า เขตฯ โดยฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ร่วมกับฝ่ายเทศกิจ และเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรกลาง กรมการขนส่งทางบก กรมควบคุมมลพิษ และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ กำหนดตรวจวัดรถควันดำ ในวันที่ 22 ธ.ค. 54 เวลา 10.00-14.00 น. ณ บริเวณจุดตรวจหน้าโรงเรียนเซ็นต์หลุยส์ศึกษา ถ.สาทรใต้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น