ค้นหาบล็อกนี้

วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2554

หลายเขตคุมเข้มกระเช้าของขวัญปีใหม่

สำนักงานเขตของกรุงเทพมหานครกำหนดแผนตรวจสถานประกอบการที่จัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่ในพื้นที่ พร้อมให้คำแนะนำผู้ประกอบการในการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการจัดและจำหน่ายกระเช้าปีใหม่ อาทิ ผู้ประกอบการจะต้องคัดเลือกสินค้าที่มีคุณภาพดีได้มาตรฐานตรงตามประเภทสินค้า มีฉลากอาหารถูกต้อง มี อย. รับรองสินค้า ระบุวัน เดือน ปีที่ผลิต และวันหมดอายุของสินค้าทุกชิ้นอย่างน้อย 6 เดือน ส่วนประเภทผัก ผลไม้ที่บรรจุและตั้งกระเช้าต้องไม่เกิน 3 วัน อีกทั้งภาชนะที่ใช้บรรจุอาหารต้องไม่มีรอยบุบหรือรอยแตกร้าว และแสดงสัญลักษณ์ของสถานประกอบการบนกระเช้าของขวัญชัดเจน นอกจากนี้กระเช้าของขวัญประเภทเครื่องดื่มให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 หากผู้ผลิตไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้นจะมีความผิดตาม พ.ร.บ.อาหารและยา ในส่วนที่เกี่ยวกับฉลากมีโทษปรับ 30,000 บาท และยังมีความผิดตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค ที่มีโทษทั้งปรับและจำคุก

เขตบึงกุ่ม นายกฤษณ์ เกียรติพนชาติ ผู้อำนวยการเขตบึงกุ่ม กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้มอบหมายให้ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลประสานผู้ประกอบการในพื้นที่ให้ผลิตและจำหน่ายกระเช้าของขวัญที่ได้มาตรฐาน ตรงตามประเภทสินค้า เพื่อผู้บริโภคจะได้รับแต่สิ่งที่ดีในปีใหม่นี้

เขตคลองเตย นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ ผู้อำนวยการเขตคลองเตย กทม. แจ้งว่า เขตฯ จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลออกตรวจกระเช้าของขวัญที่จำหน่ายในห้างสรรพสินค้าในพื้นที่ ได้แก่ กรูเมท์ มาร์เก็ต ดิเอ็มโพเรียมและเค วิลเลจ เทสโก้โลตัสสาขาพระราม 4 และสาขาสุขุมวิท 50 บิ๊กซีสาขาพระราม 4 วิลล่ามาร์เก็ตสาขาเพลินจิตเซ็นเตอร์ ฟู้ดแลนด์สาขาสุขุมวิท 16 และท็อปส์ซูเปอร์มาร์เก็ตสาขาสุขุมวิท 24 เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการเลือกซื้อสินค้าที่ใหม่ สด สะอาด ปลอดภัยต่อการบริโภค

เขตประเวศ นางอัจฉรา ห่อสมบัติ ผู้อำนวยการเขตประเวศ กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้กำหนดออกตรวจสถานประกอบการที่จัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่ในพื้นที่ เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารให้ได้รับความปลอดภัยอย่างเต็มที่ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ หากพบสถานประกอบการไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์แจ้งได้ที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตประเวศ ชั้น 5 โทร 02 328 7149 ต่อ 6368

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น