ค้นหาบล็อกนี้

วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2554

เขตประเวศแจ้งทหารกองเกินแสดงตนและรับหมายเรียก

นางอัจฉรา ห่อสมบัติ ผู้อำนวยการเขตประเวศ กทม. แจ้งว่า เขตฯ แจ้งเตือนให้ชายสัญชาติไทยที่เกิดในปี พ.ศ. 2534 (ปีมะแม) หรือมีอายุย่างเข้า 21 ปี ที่ได้ลงบัญชีทหารกองเกินไว้ที่เขตประเวศให้มาแสดงตนเพื่อรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหารได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 ธ.ค. 54 โดยนำหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน และใบสำคัญทหารกองเกิน (แบบ ส.ด.9) มาแสดงด้วย ในกรณีที่ไม่สามารถไปรับหมายเรียกด้วยตนเองให้มอบหมายบุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะและเชื่อถือได้ไปรับแทน ผู้ฝ่าฝืนไม่ไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกินหรือรับหมายเรียกภายในกำหนดจะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือนปรับไม่เกิน 300 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สัสดีเขตประเวศ โทร. 0 2328 7149 ต่อ 6388 ในวันและเวลาราชการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น