ค้นหาบล็อกนี้

วันพุธที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2554

เขตคลองเตยเตือนภัยเหตุไฟไหม้ช่วงฤดูหนาว

นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ ผู้อำนวยการเขตคลองเตย กทม. แจ้งว่า ในช่วงเดือนธันวาคมเป็นช่วงที่มีอากาศหนาวและแห้ง มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยได้ง่าย ทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดปัญหาดังกล่าว เขตฯ จึงกำหนดแนวทางป้องกัน ดังนี้ จัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ กรณีมีเหตุฉุกเฉินให้พร้อม ดูแลอุปกรณ์การดับเพลิงให้ใช้งานได้อยู่เสมอ ห้ามเก็บหรือวางสิ่งของกีดขวางบันไดหรือทางหนีไฟ หมั่นตรวจสอบวัสดุที่เก็บเชื้อเพลิง น้ำมัน สารไวไฟ สารเคมี เตาแก๊สให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดภายในบ้านหากชำรุดให้รีบแก้ไข ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดหลังใช้งานเพื่อป้องกันการลัดวงจร ห้ามสูบบุหรี่บนที่นอนหรือใกล้บริเวณที่เก็บสารเคมีหรือเชื้อเพลิง ดูแลบุตรหลานไม่ให้จุดไฟเล่น และเมื่อจุดธูปเทียนบูชาพระเสร็จควรดับให้เรียบร้อย

ผู้อำนวยการเขตคลองเตย กล่าวต่อไปว่า ขอให้ประชาชนในท้องที่ทุกคนให้ความสำคัญช่วยกันสอดส่องดูแล ตรวจสอบ เพื่อป้องกันการเกิดเหตุอัคคีภัย และหากมีความประสงค์แจ้งเหตุอัคคีภัยในพื้นที่โปรดแจ้งที่ โทร. 0 2249 7738 หรือโทร. 199

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น