ค้นหาบล็อกนี้

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2554

กทม. จัดหน่วยสาธารณสุขเยียวยาผู้ประสบภัยย่านหนองจอก

(9 ธ.ค. 54) เวลา 09.00 น. : พญ.มาลินี สุขเวชชวรกิจ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดหน่วยบริการสาธารณสุขเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร มูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชนฯ ชมรมสันติสุขไทย-อินเดีย สำนักอนามัย สำนักงานเขตหนองจอก เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม ร่วมงาน ณ ศาลาเอนกประสงค์ วัดลำต้อยติ่ง เขตหนองจอก

ในวันนี้ กรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัยและสำนักงานเขตหนองจอก ร่วมกับมูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชน ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และชมรมสันติสุขไทย-อินเดีย จัดหน่วยบริการสาธารณสุข ให้บริการด้านสุขภาพ ฟื้นฟูสภาพจิตใจ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อช่วยเหลือเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบภัยน้ำท่วม ให้กลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งสุขภาพร่างกายและสภาพจิตใจ โดยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจคัดกรองความเสี่ยงสุขภาพ ให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพกาย สุขภาพจิต บริการรถคลายเครียด ตรวจเบาหวาน ตรวจมวลกระดูก ตรวจรักษาโรคช่องปากและฟัน ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน เอกซเรย์ปอด และบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมว นอกจากนี้ยังได้จัดทีมงานสาธารณสุขออกตรวจเยี่ยมบ้านผู้ป่วยในชุมชนที่ประสบภัยน้ำท่วมอีกด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น