ค้นหาบล็อกนี้

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2554

บางพลัดและคันนายาวพร้อมประกาศรายชื่อรับเงินช่วยเหลือรอบแรก

เขตบางพลัด น.ส.สุรีย์ วัชนะประพันธ์ ผู้อำนวยการเขตบางพลัด กทม. แจ้งว่า เขตฯ พร้อมประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครัวเรือนละ 5,000 บาท ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ซึ่งมีรายชื่อผู้ประสบภัยที่ผ่านการพิจารณาฯ ชุดแรก จำนวน 726 ราย โดยท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 สำนักงานเขตบางพลัด และทางเว็บไซต์ www.bangkok.go.th/bangphlat และขอรับเงินช่วยเหลือได้ที่ธนาคารออมสิน สาขาบางพลัด ได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยนำบัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง) พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนยื่นแสดงตนขอรับเงิน หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0 2424 3777 ต่อ 6158

เขตคันนายาว นายหัสฎิณ ปิ่นประชาสรร ผู้อำนวยการเขตคันนายาว กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้ดำเนินการรับคำร้องเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย (น้ำท่วม) จากประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่เขตคันนายาวและคณะกรรมการฯได้ตรวจสอบและพิจารณาตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข พร้อมทั้งดำเนินการตามขั้นตอนจนสามารถประกาศรายชื่อผู้ได้รับเงินช่วยเหลือในรอบแรก จำนวน 600 ราย โดยประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่หน้าฝ่ายปกครอง ชั้น 2 หรือทางเว็บไซต์ของสำนักงานเขตคันนายาวที่ www.bangkok.go.th/khannayao หัวข้อ ตรวจสอบรายชื่อผู้ประสบภัย(น้ำท่วม) แยกตามแขวงรามอินทราและแขวงคันนายาว

สำหรับผู้ที่มีรายชื่อในประกาศรอบแรกนี้ ให้จดจำลำดับที่ของตนเองและนำบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา 1 ชุด ไปติดต่อขอรับเงินที่ธนาคารออมสิน สาขารามอินทรา ก.ม.7 ในเวลาทำการของธนาคาร โดยสามารถติดต่อขอรับเงินด้วยตนเองได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ส่วนรายอื่นๆยังไม่มีชื่อในประกาศรอบแรกนี้ สำนักงานเขตคันนายาวกำลังเร่งดำเนินการตามขั้นตอน ซึ่งจะได้ประกาศรายชื่อเพิ่มเติมเป็นระยะๆ โดยประชาชนสามารถติดตามการประกาศรายชื่อได้ทางเว็บไซต์ของสำนักงานเขตคันนายาว www.bangkok.go.th/khannayao หรือสอบถามที่ฝ่ายปกครอง หมายเลข 0 2379 9961-3 ต่อ 5155-5157 หรือ 0 2379 9938-9

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น