ค้นหาบล็อกนี้

วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ประธานสภากทม. เตรียมดันกทม. ซื้อเรือขุดลอกคูคลอง

(7 ธ.ค. 54) นายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร ประธานสภากทม. ลงพื้นที่ตรวจประสิทธิภาพการทำงานของเรือขุด-ลอกคลองอเนกประสงค์ จากบริษัท ดีเคเอสเอช จำกัด บริเวณ แม่น้ำท่าจีน จ.สมุทรสาคร

ประธานสภากรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ปัจจุบันคู คลองต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครประสบปัญหาตื้นเขิน เนื่องจากมีขยะสิ่งปฏิกูล ดินโคลนใต้น้ำทำให้กีดขวางทางน้ำไหล รวมทั้งยังมีผักตบชวาและวัชพืชจำนวนมาก ซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจสภาพการใช้งานของเรืออเนกประสงค์ดังกล่าว พบว่าการใช้งานสามารถขุดดินทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังสามารถกำจัดผักตบชวาและขุดลอกดินตะกอนได้รวดเร็ว ทั้งนี้ในฐานะประธานสภากรุงเทพมหานครจะนำข้อมูลที่ได้รับไปประชุมร่วมกับสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเพื่อนำเสนอให้ผู้บริหารพิจารณาจัดสรรงบประมาณซื้อเรืออเนกประสงค์ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการขุดลอกคูคลอง ในพื้นที่กรุงเทพมหานครต่อไป สำหรับเรืออเนกประสงค์มีขนาดความลึก 8 เมตร สามารถขุดวัชพืชได้ 2 ไร่ 200 ตรว. ในเวลา 8 ช.ม. รวมถึงยังสามารถขุดลอกดินตะกอนใต้น้ำได้ 200 คิว/ช.ม. อีกทั้งเรือสามารถขับเคลื่อนด้วยตัวเองได้ และสามารถทำงานทั้งบนน้ำและใต้น้ำได้อีกด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น