ค้นหาบล็อกนี้

วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2554

เทศกิจพร้อมช่วยจัดการจราจรช่วงเปิดเทอม

นายกระมล โอฬาระวัต ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ กทม. แจ้งว่า วันที่ 13 ธันวาคม 2554 เป็นวันเปิดภาคเรียนของโรงเรียน มหาวิทยาลัย สถานศึกษา ทั้งหมดของกรุงเทพมหานคร หลังจากที่ปิดภาคเรียนเพราะประสบปัญหาน้ำท่วม ซึ่งการเปิดภาคเรียนพร้อมกันทั้งหมด ทำให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดในชั่วโมงเร่งด่วนโดยเฉพาะบริเวณหน้าสถานศึกษา ซึ่งส่งผลกระทบต่อการจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยภาพรวมนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา สำนักเทศกิจ และเทศกิจ 50 เขต ตั้งจุดปฏิบัติหน้าที่จราจร 423 จุด เทศกิจจำนวน 577 นาย เตรียมรับมือการจราจรติดขัดหน้าสถานศึกษา โดยให้ช่วยเจ้าพนักงานจราจร อำนวยความสะดวกเพิ่มความปลอดภัยให้กับเด็กนักเรียนและผู้ปกครองบริเวณโรงเรียนที่มีปัญหาการจราจร ประกอบกับทางเทศกิจมีโครงการเทศกิจอาสาพาน้องข้ามถนนและอาสาจราจร นอกจากนี้ยังได้ให้ฝ่ายเทศกิจสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต วางแผนดำเนินงานหามาตรการบรรเทาปัญหาการจราจรช่วงเปิดเทอม โดยประสานงานกับสถานีตำรวจนครบาลท้องที่ในการจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจช่วยเจ้าพนักงานจราจรแก้ไขปัญหาให้ตรงสาเหตุหลักของปัญหาการจราจรในสถานศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 13 ธ.ค. 54 เป็นต้นไป กรุงเทพมหานครหวังว่าจะช่วยแบ่งเบาปัญหาการจราจรของเจ้าหน้าที่ตำรวจ และช่วยคลี่คลายปัญหาการจราจรติดขัดได้ระดับหนึ่ง อีกทั้งนักเรียนและประชาชนจะได้รับความสะดวกในการจราจรและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งจะเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของเจ้าหน้าที่เทศกิจอีกด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น