ค้นหาบล็อกนี้

วันอังคารที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ผู้ว่าฯ กทม.สั่งทบทวนโครงการต่างๆ เพื่อเร่งดำเนินการโครงการบรรเทาปัญหาน้ำท่วม

ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตร ในโอกาสวันสถาปนากรุงเทพมหานคร ครบรอบ 39 ปี ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการ กทม. ถึงสิ่งที่จะต้องดำเนินการเพื่อดูแลประชาชนชาวกรุงเทพฯ หลังจากนี้ว่า กทม.จะเร่งดำเนินการโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการป้องกัน แก้ไข หรือบรรเทาปัญหาน้ำท่วมให้มากที่สุด โดยจะเร่งเยียวยา บูรณะซ่อมแซม ฟื้นฟูด้านกายภาพให้กลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ให้หน่วยงานพิจารณาทบทวนโครงการต่างๆ ที่จะดำเนินการโดยอาจจำเป็นต้องมีการชะลอโครงการที่ไม่เร่งด่วนออกไปก่อน เช่น โครงการก่อสร้างโมโนเรล เพื่อเน้นโครงการที่เป็นการป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเป็นการเร่งด่วน รวมถึงการยกระดับ ซ่อมแซมถนน เพื่อไม่ให้มีน้ำท่วมขัง และเพื่อให้ถนนสามารถทำหน้าที่เป็นคันกั้นน้ำได้ด้วย เช่น ถนนด้านตะวันออกของกรุงเทพฯ ถนนพุทธมณฑลสาย 3 จะยกระดับขึ้นอีก 30-40 เซนติเมตร การก่อสร้างคันกั้นน้ำคลองมหาสวัสดิ์ และด้านตะวันออกของกรุงเทพฯ บริเวณคลองหกวาสายล่าง ซึ่งจะต้องขอความร่วมมือจากรัฐบาลและจังหวัดรอยต่อกับ กทม. ในการก่อสร้างคันกั้นน้ำฝั่งตรงข้าม เนื่องจากการก่อสร้างคันกั้นน้ำเพียงฝั่งเดียวจะเป็นปัญหากับพื้นที่ฝั่งตรงข้ามและจะมีปัญหามวลชนตามมาด้วย

นอกจากนี้ ยังมีหลายโครงการที่จะต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมจากรัฐบาล เช่น โครงการอุโมงค์ยักษ์ อีกทั้งการดูแลคลองสำคัญ เช่น คลองเปรมประชากร ที่มีการก่อสร้างที่พักอาศัยรุกล้ำเข้าไปทำให้เป็นปัญหาในการระบายน้ำ จะต้องขอความร่วมมือจากรัฐบาลในการหาทางออกร่วมกัน รวมทั้งขอความร่วมมือจากประชาชนให้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น