ค้นหาบล็อกนี้

วันอังคารที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2554

กำหนดการ กทม. 14 ธ.ค.54

กำหนดการกรุงเทพมหานคร

วันพุธที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2554

*****************

เวลา 06.45 น. ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตร

พระสงฆ์ 140 รูป เนื่องในวันสถาปนากทม.ครบ 39 ปี

ณ ลานคนเมืองศาลาว่าการ กทม.

เวลา 08.19 น. ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีสักการะพระพุทธ

นวราชบพิตร และพิธีบวงสรวงศาลไทย-จีน เนื่องในวันสถาปนากทม.ครบ 39 ปี

ณ ศาลไทยและศาลจีน ชั้น 5 ศาลาว่าการกทม.

เวลา 09.00 น. ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีรับ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ และมอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้ทำประโยชน์ให้ กทม.

ห้องเจ้าพระยา กทม.

เวลา 14.00 น. ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานแถลงข่าวและพิธีลงนาม

ในบันทึกข้อตกลงโครงการ“ยิ้มสู้...กู้ภัยน้ำท่วม”

ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลป์ฯ กทม.

เวลา 17.30 น. ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า แกรนด์ พระราม 9

ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าฯ พระราม 9

เวลา 18.00 น. ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานงานขอบคุณข้าราชการ

และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรุงเทพมหานคร ครบ 39 ปี

ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกทม.

*****************

เรียน หัวหน้าฝ่ายข่าวสถานีโทรทัศน์ / หัวหน้าช่างภาพ / บรรณาธิการข่าวหนังสือพิมพ์ / สถานีวิทยุ

เพื่อโปรดพิจารณาถ่ายภาพ ทำข่าว จักขอบคุณยิ่ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น