ค้นหาบล็อกนี้

วันอังคารที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2554

สรุปข่าวบริการสำนักงานเขต

สำนักงานเขตต่างๆ ของกรุงเทพมหานครพร้อมบริการทุ่มเทการทำงาน เพื่อสร้างความสุขให้แก่ประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร ดังนี้

เขตดุสิต น.ส.อารีย์ วงศ์นพรัตน์เลิศ ผู้อำนวยการเขตดุสิต กทม. แจ้งว่า ในเดือน พ.ย. 54 สามารถดำเนินการกวดขันจับ-ปรับผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 พบผู้กระทำความผิดรวม 501 ราย ประกอบด้วย ผู้กระทำความผิดกรณีทำให้ทางเท้าชำรุด 5ราย ติด ตั้ง ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใดๆ ในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต 6 ราย สำหรับผู้กระทำความผิดมากที่สุด คือ การปรุงอาหาร ขายหรือจำหน่ายสินค้าบนถนน หรือในที่สาธารณะนอกบริเวณประกาศผ่อนผันมีถึง 490 ราย / เขตฯ กำหนดล้างทำความสะอาดทางเท้าและช่องตะแกรงรองรับน้ำในถนนซอยแยกต่างๆ โดยกำหนดล้างทำความสะอาดเก็บกวาดขยะบริเวณรอบวังศุโขทัย และล้างทำความสะอาดเก็บกวาดขยะบริเวณวัดราชาธิวาส ถ.สามเสน นอกจากนี้จะดำเนินการล้างทางเท้าและรางวีบริเวณตลาดเทเวศร์ ตลาดบางกระบือ บริเวณชุมชนสวนอ้อย ซ.ร่วมจิตต์ 1-3 ซ.เทพประทับ บริเวณ ซ.สามเสน 3032 บริเวณชุมชนวัดประชาระบือธรรม 14 บริเวณ ถ.พิษณุโลก ตั้งแต่แยกยมราช ถ.ราชดำเนินนอก และตั้งแต่แยกสวนมิสกวัน ถ.สามเสน ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 ธ.ค. 54 ระหว่างเวลา 09.00 น.เป็นต้นไป สอบถามที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร.0 2587 0923 หรือ 0 2585 9983

เขตพระโขนง นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ผู้อำนวยการเขตพระโขนง กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดกิจกรรม Big Cleaning Day (5 ส) ในวันที่ 16 ธ.ค. 54 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณหน้าเสาธงสำนักงานเขต โดยจัดให้มีกิจกรรมทาสีกำแพงหน้าสำนักงานเขต เก็บเศษใบไม้ ตัดแต่งต้นไม้ ตบแต่งไม้ประดับในอาคารและโดยรอบสำนักงานเขต ทำความสะอาดลานจอดรถหน้าสำนักงานเขต บริเวณหน้าเสาธง และบริเวณห้องทำงาน ให้มีความสะอาด เรียบร้อย ถูกสุขลักษณะ และมีสภาพแวดล้อมที่ดี

เขตธนบุรี นายระบิล ปานแม้น ผู้อำนวยการเขตธนบุรี กทม. แจ้งว่า เขตฯ จัดโครงการพัฒนาจุดผ่อนผันในพื้นที่เขต ถวายพ่อหลวงตลอดเดือน ธ.ค. 54 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป บริเวณทุกจุดผ่อนผัน ทั้งนี้การจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทางเท้าซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของจุดผ่อนผันให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เขตธนบุรีและถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามโครงการทำดีถวายพ่อหลวง "84 พรรษา มหาราชา"

เขตสาทร น.ส.พรรณทิพา งามญาณ ผู้อำนวยการเขตสาทร กทม. แจ้งว่า เขตฯ โดยฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ได้จัดทำโครงการกรุงเทพเมืองอาหารปลอดภัย เขตฯ กำหนดตรวจ วันที่ 15 ธ.ค. 54 เวลา 09.0012.00 น. ณ จุดผ่อนผันหน้าอาคารทีพีไอ และหน้าแฟลตทหารเรือ / เขตฯ โดยฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 63 (แต้จิ๋ว) และอาสาสมัครสาธารณสุข ดำเนินการสำรวจลูกน้ำยุงลายตามสถานที่ที่มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย บริเวณอาคารบ้านเรือน ที่พักอาศัย สถานที่ราชการ สถานประกอบการ และชุมชนในพื้นที่ พร้อมการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชน เป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตฯ วันที่ 16 ธ.ค. 54 เวลา 09.0012.00 น. บริเวณชุมชนท้าย ซ.จันทน์ 31 หรือหากพบเห็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายให้รีบทำลาย หรือแจ้งฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ (ชั้น 5)หรือโทร. 0 2211 9333 ต่อ 7219-20 / เขตฯ พัฒนาทำความสะอาดคูคลอง ตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ เก็บขยะ และวัชพืช เพื่อเปิดทางน้ำไหลให้ผ่านสะดวก ในวันที่ 16 ธ.ค. 54 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป บริเวณคูน้ำวัดปรก หากประชาชนท่านใดมีปัญหาหรือพบเห็นทางเท้าชำรุดทรุดตัว หรือมีน้ำท่วมขัง สามารถแจ้งโดยตรงที่ฝ่ายโยธา โทร. 0 2212 2981 ต่อ 7215 7217 หรือหน่วย BEST เขตสาทร 1554

เขตคลองเตย นายสมชีพ ไชยเขตต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองเตย กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้ดำเนินการรณรงค์พัฒนาความสะอาดเก็บกวาดใบไม้ เศษกระดาษ ถุงพลาสติก เศษวัสดุเหลือใช้ และป้ายโฆษณาต่างๆ เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง สำหรับวันที่ 15 ธ.ค. 54 เวลา 09.00–12.00 น. จะดำเนินการพัฒนาความสะอาดบริเวณ ถ.สุขุมวิท ซ.สุขุมวิท 36 ซ.นภาศัพท์แยก 4, 5 และ ซ.สุขุมวิท 50 ซ.สามทหาร ซ.แสนสุข และ ซ.สวัสดี 4

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น