ค้นหาบล็อกนี้

วันอังคารที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2554

เขตประเวศแจ้งเตือนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตยื่นคำร้องภายใน 25 ธ.ค. 54

นางอัจฉรา ห่อสมบัติ ผู้อำนวยการเขตประเวศ กทม. แจ้งว่า ตามที่เขตฯ ได้เปิดให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ยื่นคำร้องเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือ ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ย. – 9 ธ.ค. 54 ปรากฏว่ามีผู้ยื่นคำร้องฯ จำนวน 1,544 ราย เขตฯ จึงขอแจ้งเตือนผู้ประสบอุทกภัยที่ยังไม่ยื่นคำร้อง ขอให้มายื่นคำร้อง1544แต่เวลา 09ตยื่นคำร้องก่อน 25 ธ.ค. 54......................ได้ที่สำนักงานเขตประเวศ ชั้น 2 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 ธ.ค. 54 เวลา 08.30–16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ฝ่ายปกครอง โทร. 0 2328 7151

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น