ค้นหาบล็อกนี้

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2554

เขตบึงกุ่มเปิดรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมอปพร.หลักสูตรทบทวน 16-18 ธ.ค.54

นายกฤษณ์ เกียรติพนชาติ ผู้อำนวยการเขตบึงกุ่ม กทม. แจ้งว่า เขตฯ จะดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรทบทวนให้แก่สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)เขตบึงกุ่ม ในวันที่ 16-18 ธ.ค. 54 เป็นเวลา 3 วันแบบไม่พักค้าง ณ ห้องประชุม ชั้น 7 สำนักงานเขตบึงกุ่ม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกอปพร.ทุกรุ่นที่ผ่านการอบรมหลักสูตรหลักไปแล้วได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และทบทวนความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับส่วนรวม ชุมชน ประชาชนอีกทั้งเพื่อการมีส่วนร่วมในการช่วยเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อก่อ่ให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะกับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรต่าง ๆ รวมถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วย

เขตฯ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้สมาชิกอปพร.เขตบึงกุ่มที่ผ่านการอบรมหลักสูตรหลักแล้วทุกรุ่นที่ยังไม่ผ่านการอบรมในหลักสูตรทบทวนสมัครเข้ารับการอบรมได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสมัครได้ที่ฝ่ายปกครอง ชั้น 2สำนักงานเขตบึงกุ่ม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น