ค้นหาบล็อกนี้

วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2554

พุธ 21 ธ.ค. นี้ เปิดประชุมสภากทม.เสนอผู้บริหารป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืน

(19 ธ.ค. 54) นายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร ประธานสภากรุงเทพมหานคร แจ้งว่า ในวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2554 จะมีการเปิดการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1) ประจำปีพุทธศักราช 2554 โดยนายพิรกร วีรกุลสุนทร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง และคณะ จะเสนอญัตติขอให้กรุงเทพมหานครวางแผนฟื้นฟูกรุงเทพมหานคร กำหนดมาตรการเยียวยาให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม และกำหนดแนวทางป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืน นอกจากนี้อาจมีการเสนอญัตติด่วนด้วยวาจาของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เพื่อหารือต่อที่ประชุมอีกด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น