ค้นหาบล็อกนี้

วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2554

กทม. เตรียมจัดประชุม Save Our Planet 5 ม.ค. 55 ชวนร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม

นายบรรจง สุขดี ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. แจ้งว่า กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และนิตยสารอาเซี่ยน อัฟแฟร์ (Asean Affairs) กำหนดจัดงานประชุมสัมมนาเพื่อส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 5 (Save Our Planet 5) ในวันที่ 5 ม.ค. 55 ตั้งแต่เวลา 10.30–19.30 น. ณ แกรนด์ไดมอนด์ บอลรูมฮอลล์ 9 อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เพื่อหาแนวทางแก้ไข บรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อน (Global Warming) หรือภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change) ปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกคาร์บอน ฟุตปริ้นท์ (Carbon Footprint) ที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นจากการใช้พลังงาน การเกษตร การพัฒนาและขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม การขนส่ง รวมถึงการตัดไม้ทำลายป่าและการทำลายสิ่งแวดล้อมในรูปแบบต่างๆ ล้วนเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดภาวะโลกร้อนซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำรงชีพของมนุษย์ สิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อมที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น

เนื้อหาของการจัดประชุมสัมมนาภาพรวมจะเน้นถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ ดิน น้ำ อากาศ (Air–Water-Earth) ในหัวข้อต่างๆ อาทิ ช่วยบ้านของเรา ช่วยน้ำและอากาศของเรา ช่วยประเทศไทย นโยบายการขยายตัวของพื้นที่สีเขียวเพื่อลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในประเทศไทย ช่วยลดการใช้พลังงานด้วยนวัตกรรม ช่วยโลกด้วยเทคโนโลยี ช่วยต้นไม้ลดการใช้ต้นไม้ในการผลิตกระดาษ ช่วยโลกด้วยธนาคารสีเขียว ช่วยประเทศไทยด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ การพัฒนาพลังงานโซล่าพลังงานแห่งอนาคตประเทศไทย ช่วยโลกและกรุงเทพมหานคร

สำหรับการประชุมสัมมนาเพื่อส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อม ภายใต้ชื่อโครงการ Save Our Planet จัดขึ้นอย่างเป็นทางการครั้งแรกเมื่อวันที่ 12 มี.ค. 53 โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์กรต่างๆ ได้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) อิเมอร์สัน (ประเทศไทย) บจก. CNN บริษัท ไบเออร์ ไทย จัด สถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี กรุงเทพฯ บริษัท ไบเออร์สด๊อร์ฟ (ประเทศไทย)จำกัด สายการบินโอมาน แอร์ (Oman Air) บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามเพิ่มเติมที่กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม โทร. 0 2245 6095

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น