ค้นหาบล็อกนี้

วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2554

เขตดุสิตเน้นมาตรการคุ้มครองดูแลผู้ที่ให้ข้อมูลแจ้งเบาะแสในเรื่องการทุจริต

น.ส.อารีย์ วงศ์นพรัตน์เลิศ ผู้อำนวยการเขตดุสิต กทม. เปิดเผยว่า เขตฯ ได้มอบนโยบายให้ข้าราชการ ลูกจ้างกรุงเทพมหานคร และข้าราชการครูกรุงเทพมหานครสังกัดสำนักงานเขตดุสิต นำมาตรการคุ้มครอง ดูแลแก่ผู้ที่ถูกคุกคาม หรือถูกกลั่นแกล้งจากการให้ข้อมูลแจ้งเบาะแส หรือเป็นพยาน หรือถูกร้องเรียนอย่างไม่เป็นธรรม ในเรื่องการทุจริตประพฤติมิชอบของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร ตามที่ปลัดกรุงเทพมหานครได้โปรดสั่งการให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทำงานของภาครัฐเพิ่มมากขึ้น หากประชาชนได้พบเห็นการทุจริต ประพฤติมิชอบของข้าราชการ ลูกจ้างกรุงเทพมหานคร และข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร ได้โปรดแจ้งได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2243 5311 ต่อ 5408–5412 หรือทางเว็ปไซด์ http:office.bangkok.go.th/dusit/ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น