ค้นหาบล็อกนี้

วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2554

กทม. เตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดประชุม Asian Mayors Forum

(15 ธ.ค. 54) ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะของสำนักเลขาธิการ Asian Mayors Forum นำโดย Mr.Mohammad Bagher Ghalibaf นายกเทศมนตรีกรุงเตหะราน ในการประชุมAMF Executive Committee Preparation Meeting (Working Level) หรือการประชุมระดับปฏิบัติการของ Asian Mayors Forum ณ โรงแรม Siam@Siam Design Hotel and Spa เขตปทุมวัน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม The Asian Mayors Forum Executive Board Meeting หรือการประชุมคณะกรรมการบริหารของ Asian Mayors Forum โดยในเวลา 18.30 น. ของวันนี้ (15 ธ.ค.) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร จะเข้าร่วมงานเลี้ยงต้อนรับคณะเลขาธิการ Asian Mayors Forum ณ ห้องอาหาร La Vue ชั้น 25 โรงแรมSiam@Siam Design Hotel and Spa ด้วย

ทั้งนี้การประชุมนายกเทศมนตรีในภูมิภาคเอเชีย (Asian Mayors Forum) เกิดจากการรวมกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชีย เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับภูมิภาคทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคโลกาภิวัฒน์ จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 19 พ.ย. 51 ณ กรุงเตหะราน สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ครั้งที่ 2 จัดขึ้น ณ นครอิสตันบูล แห่งสาธารณรัฐตุรกี และกรุงเทพมหานครได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งที3 โดยการประชุมฯ ครั้งนี้กำหนดวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งในกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชีย ส่งเสริม และกระตุ้นการลงทุนร่วมกันระหว่างเมืองในภูมิภาคเอเชียทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเสริมสร้างภาพลักษณ์ บทบาทของกรุงเทพมหานครในภูมิภาคเอเชีย เพื่อสร้างความพร้อมในการก้าวสู่เวทีโลกในอนาคตต่อไป รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยการประชุมฯ จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1-2 ก.พ. 55 ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น