ค้นหาบล็อกนี้

วันพุธที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2554

สรุปสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2554 (เวลา 07.00 น.) น้ำฝน

น้ำฝน

- คาดการณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยา อากาศเย็นกับมีเมฆบางส่วน

น้ำเหนือ (ผ่านแม่น้ำเจ้าพระยา)

- ระดับน้ำที่ อ.บางไทร 1.68 ม.รทก. (ลดลงจากเมื่อวาน 4 ซม.)

น้ำทะเลหนุนสูง

- น้ำทะเลหนุนวันนี้ เวลา 11.42 น. ระดับ +1.12 ม.รทก. เวลา 19.45 ม. ระดับ +0.88 ม.รทก.

แม่น้ำเจ้าพระยา

- แม่น้ำเจ้าพระยาขึ้นสูงสุดเมื่อวานนี้ (ตรวจวัดที่ปากคลองตลาด)เวลา 10.00 น. ระดับ +1.77 ม.รทก. (ต่ำกว่าคันกั้นน้ำ 1.04 ม.)

- คาดการณ์ วันนี้จากกรมอุทกศาสตร์ เวลา 11.42 น. ระดับ +1.67 ม.รทก.

น้ำทุ่ง ( 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา)

- คลองหกวาสายล่าง (นอกเขต กทม.) ระดับน้ำลดลง 2 ซม.

- คลองด้านดอนเมือง ระดับน้ำลดลง 6 ซม.

- คลองมหาสวัสดิ์ (นอกเขต กทม.) ระดับน้ำลดลง 4 ซม.

ภาพรวมระดับน้ำในคลองต่างๆ ฝั่งธนบุรี (24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

- ลดลงเป็นลำดับ 1 ซม.

ภาพรวมระดับน้ำในคลองสายหลักฝั่งพระนคร (24 ชั่วโมงที่ผ่านมา)

- ลดลงเป็นลำดับ 1-6 ซม.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น