ค้นหาบล็อกนี้

วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2554

เขตดอนเมืองรับคำร้องช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ว ประมาณ 25,000 ราย

นายภูมิพัฒน์ ดำรงเกียรติศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตดอนเมือง กทม. เปิดเผยว่า เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมและเป็นการบำบัดทุกข์บำรุงสุขในเบื้องต้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 54 พิจารณาให้ความช่วยเหลือครัวเรือนผู้ประสบภัยครัวเรือนละ 5,000 บาท เพื่อให้ผู้ประสบภัยนำไปใช้จ่ายในการดำรงชีวิตต่อไป ในขณะนี้เขตฯ ได้รับคำร้องขอรับการช่วยเหลือจากผู้ประสบภัยในพื้นที่เขตดอนเมืองแล้วเกือบ 25,000 ราย และได้ออกหนังสือรับรองเพื่อให้ผู้ประสบภัยแสดงแก่หน่วยงานแล้ว จำนวนกว่า 700 ฉบับ ผู้ประสบภัยในพื้นที่เขตดอนเมืองมีความประสงค์ยื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือ ติดต่อสอบถามรายละเอียดแนวทางการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ที่ฝ่ายปกครอง หมายเลขโทรศัพท์ 02 5659405

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น