ค้นหาบล็อกนี้

วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2554

สรุปข่าวบริการสำนักงานเขต

สำนักงานเขตต่างๆ ของกรุงเทพมหานครพร้อมบริการทุ่มเทการทำงาน เพื่อสร้างความสุขให้แก่ประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร ดังนี้

เขตธนบุรี นายระบิล ปานแม้น ผู้อำนวยการเขตธนบุรี กทม. แจ้งว่า เขตฯ จัดโครงการ "ชุมชนน่าอยู่" ในพื้นที่เขตโดยจัดแผนพัฒนาทำความสะอาดชุมชน ตัดแต่งต้นไม้ ตรวจสุขภาพให้ประชาชนทั่วพื้นที่เขต ในวันที่ 14 , 16 , 17 , 20 , 22 และ 24 ธ.ค. 54 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ทั้งนี้ การจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพัฒนาชุมชนในพื้นที่เขตให้เป็นชุมชนน่าอยู่ ก้าวสู่กรุงเทพฯเมืองสวรรค์ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วย

เขตสัมพันธวงศ์ นายชัชกูล รัตนวิบูลย์ ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ กทม. แจ้งว่า เขตฯ จัดกิจกรรม "Big Cleaning Day และฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย" ในวันที่ 10 ธ.ค. 54 เวลา 08.00-13.00 น. ณ บริเวณสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ในบริเวณงานได้เตรียมความพร้อมไว้คอยอำนวยความสะดวก และบริการประชาชนต่างๆ มากมาย อาทิ การตรวจสุขภาพ โดยแพทย์และพยาบาล บริการด้านทันตกรรม บริการตัดผมสุภาพบุรุษ-สตรี นวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ ฟรีทุกรายการ พร้อมทั้งจำหน่ายสินค้าราคาถูกแก่ประชาชน เพื่อช่วยลดค่าครองชีพจากกรมการค้าภายในและภาคเอกชน อีกทั้งประชาชนที่บ้านเรือนและเครื่องใช้ไฟฟ้าเกิดความเสียหายจากอุทกภัยสามารถขอรับคำปรึกษาและข้อแนะนำการดูแลบ้านและไฟฟ้าภายในบ้านหลังน้ำลด ได้จากเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญงาน หากประชาชนท่านใดสนใจต้องการขอรับข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ โทร. 0 2 237 4541 โทรสาร 0 2237 3345 หรือผ่านทาง e-Mail :sp.bkk@hotmail.com

เขตคลองสาน นายขจิต ชัชวานิชย์ ผู้อำนวยการเขตคลองสาน กทม. แจ้งว่า ด้วยปัจจุบันสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครได้ลดระดับลงเกือบสู่ภาวะปกติ ประกอบกับระดับน้ำทะเลหนุนมีปริมาณลดลง ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ในระดับปกติ เขตฯ ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่เขตคลองสาน ร่วมกันทำความสะอาดอาคารบ้านเรือน และเก็บเศษวัสดุสิ่งของเหลือใช้ หากมีการก่อคันอิฐบล็อกหรือเสริมกระสอบทรายป้องกันน้ำท่วม ขอให้ปรับสภาพพื้นที่ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ทั้งนี้ สำนักงานเขตคลองสานได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับทิ้งทำลายเศษวัสดุป้องกันน้ำท่วม หรือกระสอบทรายที่ไม่ใช้งานแล้ว โดยขอความร่วมมือให้ประชาชนสามารถนำสิ่งของดังกล่าวไปไว้ที่บริเวณสวนป่าเฉลิมพระเกียรติใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (สาทร) ได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน สอบถามได้ที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตคลองสาน โทร. 0 2437 5279 ต่อ 5073 หรือ 5074

เขตคลองเตย นายสมชีพ ไชยเขตต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองเตย กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้ดำเนินการพัฒนาความสะอาด เก็บกวาดใบไม้ เศษกระดาษ ถุงพลาสติก ถางหญ้า ถอนวัชพืช และเศษวัสดุเหลือใช้ต่างๆ เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง สำหรับวันที่ 13 ธ.ค. 54 ตั้งแต่เวลา 09.00. ดำเนินการพัฒนาความสะอาดลำรางสาธารณะ ซอยสุขุมวิท 50 / สำหรับในวันที่ 13 ธ.ค. 54 เวลา 10.00–12.00 น. ดำเนินการพัฒนาความสะอาดล้างทางเท้า ผิวจราจร และจุดพักขยะบริเวณถนนรอบสำนักงานเขตคลองเตย ตั้งแต่แยกมูลนิธิป่อเต็งตึ๊งถึงแยกโรงหมู และประตูหลังเขตทั้ง 2 ฝั่ง วันที่ 15 ธ.ค. 54 เวลา 10.00–12.00 น. ดำเนินการพัฒนาความสะอาดบริเวณถนนสุนทรโกษา ตั้งแต่แยกกรมศุลกากรถึงห้าแยกคลองเตย ทั้ง 2 ฝั่ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น