ค้นหาบล็อกนี้

วันอังคารที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2554

พระโขนงเตือนระวังภัยเหตุไฟไหม้ช่วงฤดูหนาว

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ผู้อำนวยการเขตพระโขนง กทม. แจ้งว่า ในช่วงเดือนธันวาคมเป็นช่วงที่มีสภาพอากาศหนาวและแห้ง มีความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุอัคคีภัย ทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ฉะนั้นเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว จึงขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชน เจ้าของอาคาร บ้านเรือนที่พักอาศัย ให้ช่วยกันระมัดระวังอันตรายและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น โดยจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ กรณีมีเหตุฉุกเฉินให้พร้อม ดูแลอุปกรณ์การดับเพลิงให้ใช้งานได้อยู่เสมอ ดำเนินการตรวจสอบสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด ตลอดจนถังแก๊ส สายแก๊ส อุปกรณ์การใช้แก๊ส หากพบว่าชำรุดให้รีบเปลี่ยนหรือแก้ไขอย่าปล่อยทิ้งไว้ รวมทั้งวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงหรือติดไฟง่าย เช่น น้ำมัน สารไวไฟ สารเคมี ให้เก็บไว้ในที่ปลอดภัย และดูแลบุตรหลานไม่ให้จุดไฟเล่น รวมทั้งการจุดธูปเทียนไหว้พระหรือไหว้สิ่งที่เคารพนับถือตามประเพณี จะต้องคอยระมัดระวังและดับให้สนิทก่อนเข้านอน หรือออกจากบ้าน สำหรับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในกรณีเพลิงไหม้ สามารถแจ้งเหตุได้ที่ โทร. 0 2311 3429, 0 2311 4808 หรือศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และป้องกันภัย เขตพระโขนง โทร. 0 2333 0964 หรือฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตพระโขนง โทร. 0 2333 0737, 0 2311 5018

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น