ค้นหาบล็อกนี้

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2554

สรุปข่าวบริการสำนักงานเขต

สำนักงานเขตต่างๆ ของกรุงเทพมหานครพร้อมบริการทุ่มเทการทำงาน เพื่อสร้างความสุขให้แก่ประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร ดังนี้

เขตบางซื่อ นายธัชชัย ลิ้มพิบูลย์ ผู้อำนวยการเขตบางซื่อ กทม. แจ้งว่า เพื่อให้ตรอกซอยต่างๆ ในพื้นที่มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย ได้ดำเนินการพัฒนาทำความสะอาด ตรอก ซอยต่างๆ ดังนี้ วันที่ 13 ธ.ค. 54 บริเวณ ซ.ประชาชื่น 38 ซ.กรุงเทพ-นนทบุรี 2, 12 ซ.วงศ์สว่าง 4 และ ซ.ประชาราษฎร์ 2 วันที่ 16 ธ.ค. 54 บริเวณ ซ.พ่วงทรัพย์ ซ.กรุงเทพ-นนทบุรี 15 และ ซ.ประชาราษฎร์ 7/1 วันที่ 17 ธ.ค. 54 บริเวณ ซ.ประชาชื่น 10 ซ.กรุงเทพ-นนทบุรี 12 ซ.ประชาราษฎร์ 9 วันที่ 18 ธ.ค. 54 บริเวณ ซ.ประชาชื่น 17 ซ.กรุงเทพ-นนทบุรี 19 และ ซ.ประชาราษฎร์ 11 อีกทั้งจะกวาดล้างถนนสายหลักในพื้นที่ ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. ดังนี้ วันที่ 17 ธ.ค. 54 บริเวณ ถ.ประชาราษฎร์สาย 2 วันที่ 18 ธ.ค. 54 บริเวณ ถ.เตชะวนิช วันที่ 24 ธ.ค. 54 บริเวณ ถ.วงศ์สว่าง ถ.รัชดาภิเษก (ฝั่งขวา) วันที่ 25 ธ.ค. 54 บริเวณ ถ.วงศ์สว่าง ถ.รัชดาภิเษก (ฝั่งซ้าย) และจัดเก็บสิ่งของเหลือใช้ ขยะอันตรายและขยะพิษในชุมชน ทุกวันเสาร์ ระหว่างเวลา 09.0012.00 น. ดังนี้ วันที่ 17 ธ.ค. 54 บริเวณ ซ.ประชาชื่น 18 วันที่ 24 ธ.ค. 54 บริเวณ ซ.ประชาชื่น 21 วันที่ 28 ธ.ค. 54 บริเวณ ซ.วงศ์สว่าง 24

เขตมีนบุรี นายอรุณ พ่วงสมบัติ ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี กทม. แจ้งว่า เขตฯ ร่วมกับจังหวัดตราดกำหนดจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จากสาธารณสุขและหน่วยซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (ซ่อมบำรุง) จากวิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่และวิทยาลัยเทคนิคตราด ลงพื้นที่ให้บริการประชาชนที่ประสบอุทกภัย ด้วยการตรวจรักษาโรค เยี่ยมผู้ป่วยและผู้สูงอายุ ตลอดจนบริการซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า และอิเล็คทรอนิคส์ จักรยาน จักรยานยนต์ และเครื่องยนต์ ในวันที่ 14 ธ.ค. 54 เวลา 09.00–12.00 น. บริเวณชุมชนอับดุลเลาะ ซ.ร่มเกล้า 9 เวลา 13.00–16.00 น. บริเวณสุเหร่าลำนายโส ซ.ร่มเกล้า 24 ในส่วนของการซ่อมบำรุงจะให้บริการระหว่างเวลา 09.00–16. 00 น. บริเวณบาแล ปาก ซ.ร่มเกล้า 3 วันที่ 15 ธ.ค. 54 เวลา 09.00–16.00 น. บริการด้านสาธารณสุขบริเวณหน้านาคารกสิกรไทย ถ.สีหบุรานุกิจ สำหรับการซ่อมบำรุงจะบริการบริเวณชุมชนออมทรัพย์ ซ.ร่มเกล้า 5 ระหว่างเวลา 09.00–16. 00 น.

เขตบึงกุ่ม นายกฤษณ์ เกียรติพนชาติ ผู้อำนวยการเขตบึงกุ่ม กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้เลือดออกที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค ด้วยวิธีการจัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุขสำนักอนามัย ลงพื้นที่แจกเอกสารประชาสัมพันธ์เผยแพร่แนะนำให้ความรู้และดำเนินการพ่นสารเคมีกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายทั้งนี้เพื่อให้แหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายหมดไปจากพื้นที่ ในวันที่ 13-16 ธ.ค. 54 บริเวณชุมชนหมู่บ้านธนะสินโครงการ 5-6 ชุมชนหมู่บ้านกรุงเทพเสริมมิตร ชุมชนหมู่บ้านเสริมศิริ และชุมชนชูสุวรรณ

เขตคลองเตย นางอัจฉราวดี ชัยสุวิรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองเตย กทม. แจ้งว่า คณะผู้บริหารเขต และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องออกตรวจพื้นที่ทุกวันจันทร์และวันพุธของสัปดาห์ ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. สำหรับวันที่ 14 ธ.ค. 54 บริเวณ ถ.พระราม 4 ตั้งแต่ริมทางรถไฟสายช่องนนทรี จรดถนนพระราม 3 ถ.สุขุมวิท ตั้งแต่ริมทางรถไฟสายช่องนนทรี ซ.สุขุมวิท 40 พร้อมกันนี้เขตฯ จะดำเนินการรณรงค์พัฒนาความสะอาดสะพานลอย ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป บริเวณ ถ.สุขุมวิท หน้าห้างไดมารูเก่า และในวันที่ 15 ธ.ค. 54 จะดำเนินการบริเวณ ถ.พระราม 4 หน้าองค์การโทรศัพท์คลองเตย และปากซอยแสนสบาย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น