ค้นหาบล็อกนี้

วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2554

15-19 ธ.ค. นี้ กทม. จัดกิจกรรมฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัย รวมกันเราทำได้

(15 ธ.ค. 54) เวลา 15.00 น. : นางทยา ทีปสุวรรณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฟื้นฟูกรุงเทพฯ รวมกันเราทำได้ เพื่อชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืนโดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารสำนักพัฒนาสังคม คณะผู้บริหารสำนักงานเขต ผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชน ผู้แทนชุมชน และประชาชน ร่วมพิธี ณ บริเวณลานจอดรถห้างเทสโก้โลตัสบางแค เขตบางแค

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักพัฒนาสังคม กำหนดจัดโครงการ ฟื้นฟูกรุงเทพฯ รวมกันเราทำได้ เพื่อชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน ในพื้นที่ประสบอุทกภัยที่ประกาศเป็นพื้นที่อพยพ โดยครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นในพื้นที่ 6 เขต ประกอบด้วย ห้างเทสโก้โลตัสบางแค เขตบางแค สถานที่จัดงานสวนสยาม เขตคันนายาว ห้างแมคโครจรัลสนิทวงศ์ เขตบางกอกน้อย ลานตรงข้ามสวนสุขภาพ เขตทวีวัฒนา วัดหนองใหญ่ เขตสายไหม และสำนักงานเขตหนองแขม ระหว่างวันที่ 15-19 ธ.ค. 54 ตั้งแต่เวลา 11.0020.00 น. เพื่อช่วยเหลือ ฟื้นฟู และบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย กิจกรรมฟื้นใจ เป็นกิจกรรมฟื้นฟูด้านสุขภาพใจ เช่น หัวเราะบำบัด ศิลปะบำบัด ฉายภาพยนตร์แอนนิเมชั่นให้ความรู้เรื่องการดูแลตนเองหลังน้ำท่วม กิจกรรมเส้นทางอาชีพ เป็นการจัดอบรมอาชีพต่างๆ จากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร และตลาดนัดแรงงานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ว่างงาน รวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินมาให้คำปรึกษาและสนับสนุนเรื่องเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ กิจกรรมจุดบริการข้อมูลจากสำนักงานเขต บริการรับคำร้องขอความช่วยเหลือด้านต่างๆ กิจกรรมบ้านคิดดี จัดแสดงนิทรรศการและการสาธิตความรู้ด้านต่างๆ ที่สามารถทำเองได้ในระดับครัวเรือนและชุมชนในยามเกิดวิกฤติ เช่น การแยกขยะ การทำน้ำ EM และสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้ในภาวะน้ำท่วม นอกจากนี้องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชนได้ร่วมจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลซ่อมแซมรถยนต์ และบ้านอาสาใจดี ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำความสะอาดบ้าน ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับไฟฟ้าและสาธารณูปโภคหลังน้ำท่วม การแจกสินค้าสำหรับฟื้นฟูหลังน้ำท่วม เช่น ถุงคืนชีพ น้ำ EMต้นไม้ น้ำยาฆ่าเชื้อโรค และกิจกรรมลานรอยยิ้ม เป็นเวทีการแสดงจากองค์กรต่างและชุมชนในพื้นที่ เช่น ละครหุ่นจากคลองบางหลวง ลิเกเด็ก โฟล์คซองและกิจกรรม รวมกันเรา (แบ่งปันรอยยิ้ม) ทำได้

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้ จะช่วยฟื้นฟูจิตใจของประชาชนในชุมชนที่ประสบอุทกภัยให้ดีขึ้น มีกำลังใจที่จะดำเนินชีวิตต่อไปได้ตามปกติ มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีความเข้มแข็ง เพื่อที่จะก้าวผ่านวิกฤติครั้งนี้ได้ด้วยดี และสามารถพึ่งพาตนเองได้ในยามที่เกิดภาวะวิกฤติต่างๆ ทั้งนี้กรุงเทพมหานครจะจัดโครงการอื่นๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น คืนรอยยิ้มและความสุข เป็นของขวัญปีใหม่ให้ชาวกรุงเทพมหานครต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น