ค้นหาบล็อกนี้

วันพุธที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2554

มีนบุรีร่วมกับจังหวัดตราดช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านปศุสัตว์

นายอรุณ พ่วงสมบัติ ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี กทม. เปิดเผยว่า เขตฯ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราดและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเขตมีนบุรีกำหนดลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยด้านปศุสัตว์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อบรรเทาการขาดแคลนสารอาหารที่จำเป็นต่อสุขภาพสัตว์ การตรวจรักษาพยาบาลสัตว์ที่ป่วย การฟื้นฟูและพัฒนาสุขภาพพื้นฐานของปศุสัตว์ และเพื่อลดความเสี่ยงต่อโรคระบาดสัตว์โดยวิธีที่เหมาะสม โดยปฏิบัติงานในวันที่ 15–17 ธ.ค. 54 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ซึ่งแบ่งชุดปฏิบัติงานเป็น 5 ชุด ชุดที่ 1 ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเขตมีนบุรี ชุดที่ 2 ปฏิบัติงานที่บริเวณถนนราษฎร์อุทิศ (ส่วนต้น) ชุดที่ 3 ปฏิบัติงานที่บริเวณถนนราษฎร์อุทิศ (ส่วนปลาย) ชุดที่ 4 ปฏิบัติงานที่บริเวณถนนสุวินทวงศ์ และชุดที่ 5 ปฏิบัติงานที่บริเวณถนนบึงขวาง ทั้งนี้งบประมาณที่ใช้ดำเนินการเป็นงบกลางสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นส่วนจังหวัดตราด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น