ค้นหาบล็อกนี้

วันพุธที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2554

หลายเขตประกาศรายชื่อผู้ได้รับเงินเยียวยาน้ำท่วม

สำนักงานเขตของกรุงเทพมหานครได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพฯ จำนวนเงิน 5,000 บาท ณ สำนักงานเขตที่มีรายชื่อตามทะเบียนบ้าน และติดต่อขอรับเงินช่วยเหลือ ณ ธนาคารออมสิน ตามที่กำหนดไว้ โดยเอกสารที่ต้องนำไปแสดงในวันรับเงินที่ธนาคาร ได้แก่ 1. หนังสือรับรอง (ฉบับจริง) 2. บัตรประจำตัวประชาชน(ฉบับจริง) พร้อมสำเนา ส่วนกรณีการมอบฉันทะต้องมีเอกสาร ดังนี้ 1. หนังสือรับรอง (ฉบับจริง) 2. หนังสือมอบฉันทะตามแบบของธนาคารหรือแบบทั่วไป 3. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบ และผู้รับมอบ ต้องเป็นฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของพยานที่ได้ลงชื่อในหนังสือมอบอำนาจ

เขตจตุจักร นายอิศราเมศร์ คชานุกูลย์ ผู้อำนวยการเขตจตุจักร กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับเงิน 5,000 บาท ช่วยเหลือกรณีบ้านน้ำท่วมได้รับความเสียหายแล้วประมาณ 2,500 ราย โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่บอร์ดบริเวณลานจอดรถ ชั้น 1 สำนักงานเขตจตุจักร และทางwww.bangkok.go.th/chatuchak หรือwww.facebook.com/chatuchak ซึ่งผู้ที่มีรายชื่อ สามารถติดต่อรับเงินได้ที่ธนาคารออมสิน สาขาเขตบางเขน

เขตหนองแขม นายพิบูล เวคะวากยานนท์ ผู้อำนวยการเขตหนองแขม กทม. แจ้งว่า เขตฯ เปิดรับลงทะเบียนขอรับการสงเคราะห์ผู้ประสบอุทกภัยหลังคาเรือนละ 5,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 14 พ.ย. 11 ธ.ค. 54 โดยมีผู้มายื่นคำร้องทั้งสิ้น 32,352 ราย เขตฯ ออกหนังสือรับรองไปแล้ว 10,390 ราย พร้อมกันนี้เขตฯได้รับการประสานจากธนาคารออมสิน สาขาหมู่บ้านเศรษฐกิจ ได้ทยอยอนุมัติเงินเยียวยาให้กับประชาชนในพื้นที่เขตหนองแขมรอบแรก จำนวน 3,865 ราย สำหรับการอนุมัติเงินในครั้งต่อไปให้ติดตามข่าวสารจากธนาคารออมสิน สาขาหมู่บ้านเศรษฐกิจ หรือ เว็บไซด์ของธนาคารออมสิน ที่ www.gsb.or.th

เขตมีนบุรี นายอรุณ พ่วงสมบัติ ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้พิจารณาคำร้องเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครอบครัวละ 5,000 บาท งวดแรก จำนวน 339 ราย โดยได้ปิดประกาศรายชื่อพร้อมมอบหนังสือรับรองผู้ประสบภัย ที่เต็นท์หน้าพิพิธภัณฑ์ฯ ภายในสำนักงานเขตฯ และสามารถตรวจรายชื่อได้ทางเว็บไซต์ www.bangkok.go.th/minburiโดยประชาชนรับเงินได้ที่ธนาคารออมสิน สาขามีนบุรี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ระหว่างเวลา 08.30–16.30 น.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น