ค้นหาบล็อกนี้

วันอังคารที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2554

สรุปสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 7 ธันวาคม 2554 (เวลา 07.00 น.)

น้ำฝน

- คาดการณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยา มีเมฆบางส่วนกับมีหมอกในตอนเช้า

น้ำเหนือ (ผ่านแม่น้ำเจ้าพระยา)

- ระดับน้ำที่ อ.บางไทร 2.29 ม.รทก. (ลดลงจากเมื่อวาน 11 ซม.)

น้ำทะเลหนุนสูง

- น้ำทะเลหนุนวันนี้ เวลา 14.33 น. ระดับ +0.96 ม.รทก.

แม่น้ำเจ้าพระยา

- แม่น้ำเจ้าพระยาขึ้นสูงสุดเมื่อวานนี้ (ตรวจวัดที่ปากคลองตลาด)เวลา 14.00 น. ระดับ +1.43 ม.รทก. (ต่ำกว่าคันกั้นน้ำ 1.37 ม.)

- คาดการณ์ วันนี้จากกรมอุทกศาสตร์ เวลา 14.33 น. ระดับ +1.53 ม.รทก.

น้ำทุ่ง ( 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา)

- คลองหกวาสายล่าง (นอกเขต กทม.) ระดับน้ำลดลง 5 ซม.

- คลองด้านดอนเมือง ระดับน้ำลดลง 8 ซม.

- คลองมหาสวัสดิ์ (นอกเขต กทม.) ระดับน้ำลดลง 4 ซม.

ระดับน้ำในคลองต่างๆ

ฝั่งธนบุรี

- คลองบางพรม ระดับน้ำล้นตลิ่ง 4 ซม.

- คลองบางแวก ระดับน้ำเสมอของตลิ่ง

- คลองบางเชือกหนัง ระดับน้ำปกติ

ภาพรวมสถานการณ์ระดับน้ำในคลองสายหลักในพื้นที่ กทม. ( 24 ชั่งโมงที่ผ่านมา)

- คลองแสนแสบ ระดับน้ำลดลง 3 -5 ซม.

- ประเวศ ระดับน้ำลดลง 1 ซม.

- ลาดพร้าว ระดับน้ำลดลง 2-6 ซม.

- เปรมประชากร ระดับน้ำลดลง 2 ซม.

- บางเขน ระดับน้ำลดลง 1- 2 ซม.

- ฝั่งธนบุรี ตอนบน ระดับน้ำลดลง 4-5 ซม.

หมายเหตุ เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันดีขึ้นเรื่อยๆ สำนักการระบายน้ำ ขอยุติสรุปสถานการณ์น้ำเวลา 18.00 น. ตั้งแต่

วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป แต่ยังคงรายงานฉบับ 7.00 น. ต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น