ค้นหาบล็อกนี้

วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2554

กำหนดการกรุงเทพมหานคร วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2554

08.00 น. ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

ณ บริเวณหน้าหอพระพุทธนวราชบพิตร กทม.

08.00 น. นายพรเทพ เตชะไพบูลย์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ป็นประธานพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

ณ ศูนย์เยาวชน กทม. (ไทย – ญี่ปุ่น) เขตดินแดง

08.30 น. นายเจริญรัตน์ ชูติกาญจน์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 สหกรณ์ออมทรัพย์ กทม.

ณ ห้องปรินซ์แกรนด์บอลรูม โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค

09.00 น. ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประชุมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย

ณ ห้องนพรัตน์ กทม.

11.00 น. ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รับมอบรถยีเอ็มซีจากบริษัท อิทธิพร อิมปอร์ต จำกัด และรับมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยใน กทม. จากมูลนิธิพระวิษณุกรรมและศาลาโรงธรรมบ้านหม้อมูลนิธิ

ณ ห้องเจ้าพระยา กทม.

15.00 น. นางเพียงใจ วิศรุตรัตน รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานประชุม คกก.กิจกรรมชุมชนน่าอยู่และ คกก.ฝ่ายจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน

ห้องประชุมสำนักงานปกครองและทะเบียน กทม.

17.30 น. ดร.ธีระชน มโนมัยพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมพิธีเสกและอัญเชิญน้ำพระพุทธมนต์

ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เขตพระนคร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น