ค้นหาบล็อกนี้

วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2554

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ผลิตน้ำยากำจัดเชื้อรา 10,000 ลิตร ให้โรงเรียนสังกัดกทม.

(30 พ.ย. 54) ณ ศาลาว่าการกทม. (เสาชิงช้า) : นางทยา ทีปสุวรรณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานคร สมาคมนิสิตเก่าคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามโครงการ น้ำยากำจัดเชื้อราภายในอาคารและที่อยู่อาศัยที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม : มาตรการฟื้นฟูหลังน้ำท่วมเพื่อป้องกันผลกระทบรุนแรงทางสุขภาพจากเชื้อราโดยมีศาตราจารย์ ดร.สุพจน์ หารหนองบัว คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนายเจน วองอิสริยะกุล นายกสมาคมนิสิตเก่าคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมลงนาม

โดยสมาคมนิสิตเก่าคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะให้การสนับสนุนกรุงเทพมหานครในด้านวิชาการ และผลิตน้ำยากำจัดเชื้อราจำนวน 10,000 ลิตร ให้โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง 436 โรงเรียน โดยไม่คิดมูลค่าเพื่อกำจัดเชื้อราในโรงเรียน อีกทั้งเป็นประโยชน์โดยตรงต่อนักเรียนและผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งกรุงเทพมหานครและกลุ่มจิตอาสาจะนำน้ำยากำจัดเชื้อราดังกล่าวไปใช้ในการทำความสะอาดโรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อลดผลกระทบทางด้านสุขภาพของบุคลากรและนักเรียนภายในโรงเรียนทุกแห่ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น