ค้นหาบล็อกนี้

วันอังคารที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2554

สวัสดิการ Delivery สำเร็จตามเป้าหมายมุ่งมั่นให้บริการต่อปี 2555

นางจงกลนี วีระณรงค์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กทม. เปิดเผยว่า กองการเจ้าหน้าที่ได้จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเคลื่อนที่ออกให้บริการรับสมัครสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ถึงทุกหน่วยงานในสังกัดกทม. ตามโครงการสวัสดิการ Delivery เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มช่องทางในการรับสวัสดิการของกรุงเทพมหานครให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานครอย่างทั่วถึง โดยกำหนดเป็นแผนปฏิบัติงานประจำทุกเดือน โดยในปีงบประมาณ 2554 มีผู้สนใจรับบริการและสมัครเข้าเป็นสมาชิกสวัสดิการต่างๆ ดังนี้ สมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กรุงเทพมหานคร (ก.ฌ.กทม.) จำนวน 799 ราย และสมาชิกสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร จำนวน 10 ราย นับว่าประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งกองการเจ้าหน้าที่จะขยายแนวคิดการดำเนินการดังกล่าวไปสู่งานด้านอื่นๆ ต่อไป

ทั้งนี้ข้าราชการและลูกจ้าง รวมถึงคู่สมรสแม้เป็นบุคคลภายนอกที่ประสงค์จะสมัครสมาชิก ก.ฌ.กทม. แต่หน่วยงานยังไม่ได้ประสานให้จัดสวัสดิการ Delivery ไปให้บริการที่หน่วยงาน สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานใดประสงค์จะให้รับสมัคร ณ หน่วยงานของท่าน (โดยมีผู้สมัคร 15 คนขึ้นไป) สามารถแจ้งรายละเอียดได้ที่ฝ่ายสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร โทร. 0 2224 3001 หรือโทร 1325-7

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น