ค้นหาบล็อกนี้

วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2554

สรุปข่าวบริการสำนักงานเขต

สำนักงานเขตต่างๆ ของกรุงเทพมหานครพร้อมบริการทุ่มเทการทำงาน เพื่อสร้างความสุขให้แก่ประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร ดังนี้

เขตธนบุรี นายระบิล ปานแม้น ผู้อำนวยการเขตธนบุรี กทม. แจ้งว่า ในเดือน พ.ย. 54 ได้เก็บตัวอย่างผักจากตลาดสำเหร่เก่า ตลาดสำเหร่ใหม่ ตลาดวัดกลาง ตลาดสี่แยกบ้านแขก ตลาดดาวคะนอง ตลาดรัชดา ตลาดนัดและอาหารริมบาทวิถี จำนวน 98 ตัวอย่าง ผลการตรวจสอบไม่พบสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผักสด จำนวน 77 ตัวอย่าง และพบสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผักสดแต่อยู่ในระดับปลอดภัย จำนวน 21 ตัวอย่าง จึงแจ้งให้ประชาชนผู้บริโภคมีความมั่นใจในการบริโภคผักสดที่สะอาด ปลอดภัยจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชและขอขอบคุณผู้ค้าทุกรายที่ให้ความร่วมมือ

เขตมีนบุรี นายอรุณ พ่วงสมบัติ ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดแผนพัฒนาความสะอาดพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยรณรงค์พัฒนาทำความสะอาดทางเท้า ผิวจราจร ศาลาที่พักผู้โดยสาร สะพานลอยคนข้ามและป้ายสัญญาณจราจรต่างๆ สำหรับวันที่ 20 ธ.ค. 54 บริเวณถนนรามคำแหง ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น.

เขตสาทร น.ส.พรรณทิพา งามญาณ ผู้อำนวยการเขตสาทร กทม. แจ้งว่า เขตฯ โดยฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ร่วมกับฝ่ายเทศกิจ และเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรกลาง กรมการขนส่งทางบก กรมควบคุมมลพิษ และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ กำหนดตรวจวัดรถควันดำ ในวันที่ 20 และ 22 ธ.ค. 54 เวลา 10.00-14.00 น. บริเวณจุดตรวจหน้าโรงเรียนเซ็นต์หลุยส์ศึกษา ถ.สาทรใต้

เขตดุสิต น.ส.อารีย์ วงศ์นพรัตน์เลิศ ผู้อำนวยการเขตดุสิต กทม. แจ้งว่า เขตฯ ล้างทำความสะอาดทางเท้าและช่องตะแกรงรองรับน้ำในถนนซอยแยกต่างๆ โดยกำหนดล้างทำความสะอาดเก็บกวาดขยะบริเวณรอบวังศุโขทัย และจะล้างทำความสะอาดเก็บกวาดขยะบริเวณวัดเบญจมบพิตร ถ.พระราม 5 นอกจากนี้จะดำเนินการล้างทางเท้าและรางวีบริเวณตลาดราชวัตร ตลาดศรีย่าน ถ.นครไชยศรี บริเวณชุมชนศรีย่าน 1-3 ซ.สามเสน 17-19 ซ.สามเสน 22-24 บริเวณ ถ.สามเสน ตั้งแต่แยกเกียกกายแยกบางกระบือ ทั้ง 2 ฝั่ง จนถึงบริเวณหน้าวังศุโขทัย บริเวณชุมชนตรอกต้นโพธิ์ ตั้งแต่วันที่ 20-27 ธ.ค. 54 ระหว่างเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป สอบถามได้ที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2587 0923 หรือ 0 2585 9983

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น