ค้นหาบล็อกนี้

วันพุธที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2554

สรุปข่าวบริการสำนักงานเขต

สำนักงานเขตต่างๆ ของกรุงเทพมหานครพร้อมบริการทุ่มเทการทำงาน เพื่อสร้างความสุขให้แก่ประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร ดังนี้

เขตมีนบุรี นายอรุณ พ่วงสมบัติ ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี กทม. เปิดเผยว่า เขตฯ ร่วมกับจังหวัดตราดกำหนดจัดหน่วยบริการสาธารณสุขและหน่วยซ่อมบำรุงวัสดุอุปกรณ์เคลื่อนที่ออกให้บริการประชาชนที่ประสบอุทกภัย โดยวันที่ 9 ธ.ค. 54 เวลา 09.00–12.00 น. บริการด้านสาธารณสุขบริเวณที่ทำการชุมชนเคหะชุมชนบางชัน (แฟลต 2 ซ.เสรีไทย 89) และเวลา 13.00–16.00 น. บริเวณมัสยิดซอลีฮุสลาม ซ.หม่อมเจ้าสง่างามฯ 2 สำหรับการซ่อมบำรุงเคลื่อนที่จะบริการที่มัสยิดซอลีฮุสลาม ระหว่างเวลา 09.00–16.00 น. วันที่ 10 ธ.ค. 54 เวลา 09.00–12.00 น. บริการด้านสาธารณสุขบริเวณที่ทำการชุมชนหมู่บ้านรุ่งนภาเพลส ซ.ร่มเกล้า 16 และเวลา 13.00–16.00 น. บริเวณลานเอนกประสงค์ชุมชนหมู่บ้านรุ่งนภา 2 ซ.รามคำแหง 194 สำหรับการซ่อมบำรุงเคลื่อนที่จะบริการที่มัสยิดเราะห์มาตุ้ลอิสลามียะห์ ซ.สุวินทวงศ์ 7 ระหว่างเวลา 09.00–16. 00 น. / เขตฯ กำหนดแผน พัฒนาความสะอาดพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยการทำความสะอาดทางเท้า ผิวจราจร ศาลาที่พักผู้โดยสาร สะพานลอยคนข้าม และป้ายสัญญาณจราจร เวลา 08.00-12.00 น. ดังนี้ วันที่ 9 ธ.ค. 54 บริเวณถนนร่มเกล้า วันที่ 10 ธ.ค. 54 บริเวณ ถ.สุวินทวงศ์ และวันที่ 11 ธ.ค. 54 บริเวณ ถ.นิมิตใหม่

เขตดอนเมือง นายภูมิพัฒน์ ดำรงเกียรติศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตดอนเมือง กทม. เปิดเผยว่า เขตฯ ได้จัดทำแผนฟื้นฟูหลังน้ำลด (ด้านการป้องกันและควบคุมโรค) ในพื้นที่เขตดอนเมือง เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงซึ่งเป็นพาหะของโรค โดยดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ใส่ทรายทีมีฟอสกำจัดยุงในภาชนะที่มีน้ำขัง ในวันที่ 8 ธ.ค. 54 ดำเนินการที่บริเวณโรงเรียนพหลโยธิน โรงเรียนอนุบาลเกสร โรงเรียนอนุบาลธรรมาภรณ์ ชุมชนแก้วงาม

เขตราษฎร์บูรณะ นางฉัฐนันท์ อินทราชา ผู้อำนวยการเขตราษฎร์บูรณะ กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้กำหนดจัดโครงการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ในวันที่ 12 ธ.ค. 54 บริเวณวัดประเสริฐสุทธาวาส โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก

เขตสาทร น.ส.พรรณทิพา งามญาณ ผู้อำนวยการเขตสาทร กทม. แจ้งว่า เขตฯ โดยฝ่ายรักษาความสะอาดฯ จัดเจ้าหน้าที่คนงานกวาด รถบรรทุกน้ำ รถเก็บขนมูลฝอย ดำเนินการล้างทำความสะอาดศาสนสถาน โบราณสถานในพื้นที่ ตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สะอาดสวยงาม ร่มรื่น เป็นระเบียบเรียบร้อย กำหนดพัฒนาศาสนสถาน ในวันที่ 9 ธ.ค. 54 เวลา 09.00-12.00 น. บริเวณวัดสุทธิวราราม / เขตฯ โดยฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ร่วมกับฝ่ายเทศกิจ และเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรกลาง กรมการขนส่งทางบก กรมควบคุมมลพิษ และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ กำหนดตรวจวัดรถควันดำ วันที่ 13, 15 ธ.ค. 54 เวลา 10.00–14.00 น. ณ บริเวณจุดตรวจหน้าโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา ถ.สาทรใต้ / เขตฯ โดยฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการล้างทำความสะอาดพื้นที่ โดยให้คนงานพร้อมอุปกรณ์ รถบรรทุกน้ำ ผงซักฟอก เช็ดถู ล้างทางเท้า ผิวจราจร ป้ายสัญญาณจราจร ศาลาที่พักผู้โดยสาร จุดพักรวมขยะ ถังขยะ กำแพงรั้ว ราวเหล็ก สิ่งสาธารณูปโภคต่างๆ พร้อมฉีดล้างช่องตะแกรงระบายน้ำ ฝุ่นละอองทรายตามขอบทางเท้า เป็นการพัฒนาพื้นที่ให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น และเป็นการลดภาวะโลกร้อน วันที่ 13 ธ.ค. 54 เวลา 09.00–12.00 น. ณ บริเวณ ถ.จันทน์ จากแยกไฟแดง ถ.เจริญราษฎร์ ซ.จันทน์ 49 ทั้งสองฝั่ง

เขตคลองเตย นายสมชีพ ไชยเขตต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองเตย กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้ดำเนินการรณรงค์พัฒนาความสะอาดเก็บกวาดใบไม้ เศษกระดาษ ถุงพลาสติก เศษวัสดุเหลือใช้ และป้ายโฆษณาต่างๆ เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง สำหรับวันที่ 9 ธ.ค. 54 เวลา 09.00-12.00 น. บริเวณ ถ.พระราม 4 ซ.ไผ่สิงโต ซ.เศรษฐีทวีทัพย์ ซ.สุขุมวิท 34 ซ.ท่านหญิงพวงรัตน์ประไพ และซอยสุขุมวิท48 ชุมชนปิยะวัชร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น