ค้นหาบล็อกนี้

วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2554

เขตบึงกุ่มเตือนประชาชนในพื้นที่ระวังอัคคีภัยในฤดูหนาว

นายกฤษณ์ เกียรติพนชาติ ผู้อำนวยการเขตบึงกุ่ม กทม. แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ระมัดระวังในการใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด รวมถึงเตาแก๊ส และธูป-เทียนบูชาพระภายในบ้าน ถอดปลั๊กไฟฟ้าปิดวาล์วแก๊สหุงต้มให้เรียบร้อยทุกครั้งหลังการใช้งาน อีกทั้งตรวจสอบสภาพเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดให้อยู่ในสภาพปกติ หากพบว่าชำรุดให้รีบแก้ไขหรือประสานแจ้งเจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้าฯ ดำเนินการตรวจสอบแก้ไขทันที เก็บกวาดกิ่งไม้ใบไม้แห้ง กระดาษ สิ่งที่เป็นเชื้อเพลิงทุกชนิดให้หมดไปจากบริเวณที่พักอาศัยเพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัย พร้อมจัดเตรียมหรือตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยทุกชนิด เช่นประปาหัวแดงถังดับเพลิงให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ทันทีหากเกิดเพลิงไหม้

นอกจากนี้ ขอให้ระมัดระวังการเล่นพลุหรือดอกไม้ไฟเนื่องจากอาจเป็นสาเหตุให้เกิดอัคคีไฟได้ รวมถึงขอความร่วมมือไม่ผลิตหรือจำหน่ายพลุ-ดอกไม้ไฟในพื้นที่ เพื่อป้องกันมิให้มีเหตุเพลิงไหม้ซึ่งอาจนำไปสู่การสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนได้ หากท่านประสบอัคคีภัยหรือพบเห็นเพลิงไหม้ในพื้นที่เขตบึงกุ่ม แจ้งประสานได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2364 6878 หรือสถานีดับเพลิงบางชัน โทร. 0 2517 2920 ตลอด 24ชั่วโมง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น