ค้นหาบล็อกนี้

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2554

กทม. ล้างทำความสะอาดอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเนื่องในวันรัฐธรรมนูญ

กทม. ล้างทำความสะอาดอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเนื่องในวันรัฐธรรมนูญ

(10 ธ.ค. 54) เวลา 08.15 น. : พญ.มาลินี สุขเวชชวรกิจ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมทำความดีล้างทำความสะอาดอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถ.ราชดำเนิน เขตพระนคร ซึ่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ ชมรมจิตอาสาพัฒนาประเทศไทย วิทยาลัยนครราชสีมาวิทยาคารกรุงเทพฯ และวิทยาลัยเทคโนโลยีสุขภาพและบริการกรุงเทพ (กรุงเทพเฮลท์เทค) เนื่องในวันรัฐธรรมนูญซึ่งตรงกับวันที่ 10 ธ.ค. ของทุกปี และเป็นการทำความดีถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา ในวันที่ 5 ธ.ค. 54 ด้วย

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยถือเป็นสัญลักษณ์ของการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัติย์ทรงเป็นประมุขของประเทศไทยและอยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน การทำความดีด้วยการล้างทำความสะอาดอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเป็นกิจกรรมที่ทุกคนสามารถทำได้ และถือเป็นการจุดประกายให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการทำความดีซึ่งสามารถทำได้ง่ายและหลากหลายรูปแบบ อีกทั้งเป็นการปลุกจิตสำนึกและกระตุ้นเตือนให้ทุกคนเกิดจิตอาสาในการช่วยเหลือผู้อื่น อาทิ เด็ก สตรี คนชรา คนด้อยโอกาส รวมถึงร่วมทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนประชาชนร่วมทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อส่งเสริมและสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่ โดยในอนาคตจะจัดกิจกรรมหมุนเวียนตามสถานที่ต่างๆ ต่อไป

---------------------

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น