ค้นหาบล็อกนี้

วันอังคารที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2554

โรงเรียนสังกัด กทม. จัดสอนชดเชยแก่นักเรียนเริ่มตั้งแต่วันเปิดเรียน

โรงเรียนสังกัด กทม. จัดสอนชดเชยแก่นักเรียนเริ่มตั้งแต่วันเปิดเรียน

นางทยา ทีปสุวรรณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครได้กำหนดแนวทางการจัด การเรียนการสอนชดเชยแก่โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่ประสบปัญหาอุทกภัยส่งผลให้ต้องเปิดภาคเรียนล่าช้ากว่ากำหนด โดยกำหนดจัดสอนชดเชย รวม 12 สัปดาห์ แก่โรงเรียน 345 แห่ง ในพื้นที่ 40 เขต ที่เปิดเรียนในวันที่ 6 ธ.ค. 54 ดังนี้ ระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษาจัดสอนเพิ่มวันจันทร์ ศุกร์ วันละ 1 ชม. เวลา 14.30 15.30 น. และสอนชดเชยวันเสาร์ 5 ชม. เวลา 08.30 14.30 น. รวม 120 ชม. ส่วนระดับมัธยมศึกษาสอนเพิ่มวันจันทร์ ศุกร์ วันละ 1 ชม. เวลา 15.30 16.30 น. และสอนชดเชยวันเสาร์ 7 ชม. เวลา 08.30 16.30 น. รวม 144 ชม. โดยวันจันทร์ ศุกร์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 6 ธ.ค. 54 27 ก.พ. 55 และวันเสาร์เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 ธ.ค. 54 3 มี.ค. 55

สำหรับโรงเรียนที่เปิดเรียนในวันที่ 13 ธ.ค. 54 จำนวน 91 แห่ง ในพื้นที่ 10 เขต กำหนดสอนชดเชย รวม 14 สัปดาห์ ดังนี้ ระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษาจัดสอนเพิ่มวันจันทร์ ศุกร์ วันละ 1 ชม. เวลา 14.30 15.30 น. และสอนชดเชยวันเสาร์ 5 ชม. 08.30 14.30 น. รวม 140 ชม. ส่วนระดับมัธยมศึกษา สอนเพิ่มวันจันทร์ ศุกร์ วันละ 1 ชม. และสอนชดเชยวันเสาร์ 7 ชม. รวม 168 ชม. โดยวันจันทร์ ศุกร์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 13 ธ.ค. 54 16 มี.ค. 55 และ วันเสาร์เริ่มตั้งแต่วันที่ 17 ธ.ค. 54 17 มี.ค. 55

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น