ค้นหาบล็อกนี้

วันอังคารที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2554

พระโขนงแจ้งสถิติเรื่องร้องทุกข์

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ผู้อำนวยการเขตพระโขนง กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์จากประชาชนในพื้นที่ ผ่านทางศูนย์ กทม. 1555 และผ่านช่องทางอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2554 (1 ต.ค. 53 30 ก.ย. 54) รวมทั้งสิ้น 1,048 เรื่อง โดยแบ่งเป็น เรื่องร้องทุกข์ที่ได้รับแจ้งมากที่สุด คือ ท่อระบายน้ำและเหตุเดือดร้อนรำคาญ ลำดับต่อมา ได้แก่ ไฟฟ้า น้ำท่วม ถนน ต้นไม้และสวนสาธารณะ การกระทำผิดในที่สาธารณะ ขยะและสิ่งปฏิกูล เรื่องร้องทุกข์ประเภทอื่นๆ อาคาร เขื่อนและคูคลอง ปัญหาจราจร บาทวิถี การบริหารงานบุคคล สะพานและโทรศัพท์ การคุ้มครองผู้บริโภค และเรื่องที่ได้รับแจ้งน้อยที่สุดคือ ยาเสพติด ซึ่งเขตฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว หากประชาชนไม่ได้รับความสะดวกจากการให้บริการ สามารถแจ้งเหตุเดือดร้อนรำคาญได้ที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ฝ่ายปกครอง โทร 0 2333 0964

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น