ค้นหาบล็อกนี้

วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2554

กทม.ชวนคนไทยซึมซับประวัติศาสตร์อันรุ่งเรืองของท้องสนามหลวง ผ่านนิทรรศการบอกเล่าพระราชพิธีมงคลของพระมหากษัตริย์ไทย เรื่อง “มงคลนิมิต บนผืนแผ่นดินทอง”

(4 ธ.ค.54) เวลา 10.00 น. ณ บริเวณท้องสนามหลวง (ฝั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ เรื่อง “มงคลนิมิต บนผืนแผ่นดินทอง” ซึ่งกรุงเทพมหานครจัดขึ้น เพื่อบันทึกและประมวลเหตุการณ์ประวัติศาสตร์สำคัญของ
ท้องสนามหลวง สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นประจักษ์พยานถึงความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์และประชาชนมาหลาย
รัชสมัย รวมทั้งเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา ในวันที่
5 ธันวาคม 2554 ในปีมหามงคลที่ทรงครองราชสมบัติ 65 ปี โดยเปิดให้ประชาชนเข้าชมตั้งแต่วันที่ 4 ธ.ค.54
2 ม.ค.55 วันจันทร์ ศุกร์ ระหว่างเวลา 09.00 17.00 น. วันเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ระหว่างเวลา 09.00 18.00 น.

สำหรับนิทรรศการ “ท้องสนามหลวง ณ พระนครศิวิไลซ์” มี 3 เรื่องราว คือ เรื่องที่ 1 “ภูมิปัญญาพื้นบ้าน การละเล่นไทย เรื่องที่ 2 “ศรีสวัสดิ์ ณ มณฑลพิธีแห่งความศิวิไลซ์” ซึ่งได้จัดแสดงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเรื่องที่ 3 ที่กำลังจัดแสดงในครั้งนี้มีชื่อว่า “มงคลนิมิต บนผืนแผ่นดินทอง” เพื่อถ่ายทอดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมภาคภูมิใจในเรื่องราวแห่งประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าของท้องสนามหลวง ที่ได้เป็นมณฑลพิธีในการจัดพระราชพิธีมงคลตลอดมา

นิทรรศการ “ท้องสนามหลวง ณ มณฑลพิธีแห่งความศิวิไลซ์” เรื่อง “มงคลนิมิต บนผืนแผ่นดินทอง” ได้รับการรังสรรค์ขึ้นด้วยภาพที่งดงามและเรื่องราวที่บอกเล่าถึงความเจริญรุ่งเรืองของราชอาณาจักรไทยในราชวงศ์จักรี ซึ่งพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อความเป็นปึกแผ่นมั่นคงของประเทศและความผาสุกของประชาชน รวมทั้งประวัติความเป็นมาและความสำคัญของท้องสนามหลวงในฐานะที่เป็นมณฑลพิธี
ในการจัดพระราชพิธีที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์ในทุกรัชกาล เช่น พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พระราชพิธีอินทราพิเษก พระราชพิธีรัชดาภิเษก พระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก และพระราชพิธีกาญจนาภิเษก อีกทั้งเป็นการถวายราชสักการะแก่บุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อ
องค์พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

และเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2554 นับเป็นอีกครั้งที่กรุงเทพมหานครได้มีโอกาสแสดงออกถึงการเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่พสกนิกรมาตลอดระยะเวลาอันยาวนาน พร้อมจัดให้มีการแสดงอันยิ่งใหญ่ในพิธีเปิดงาน
จาก คณะนาฏยศาลา หุ่นละครเล็ก (โจหลุยส์ เธียร์เตอร์) ในชุดการแสดง “กวนเกษียรสมุทร” ซึ่งเสมือนการแสดงชักนาคดึกดำบรรพ์ในพระราชพิธีอินทราภิเษกที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยา และการแสดงมหรสพโขน ซึ่งเป็นมหรสพชั้นสูง
ที่ใช้แสดงในพระราชพิธีมงคลของแผ่นดินในเวลาต่อมาจวบจนปัจจุบัน

นอกจากนี้ ยังมีการเปิดตัวหนังสือ “ท้องพระโรงกลางแจ้ง ท้องสนามหลวง” จดหมายเหตุการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ ซึ่งประมวลประวัติศาสตร์อันยาวนานของท้องสนามหลวง ตลอดจนบันทึกเรื่องราว วิวัฒน์ผ่านยุคสมัย รวมทั้งฟื้นฟูและปรับปรุงภูมิทัศน์ท้องสนามหลวงในปี 2554 ซึ่งเป็นการบูรณะครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ ให้อนุชนรุ่นหลัง
ได้ศึกษาหาความรู้และได้ภาคภูมิใจในความยิ่งใหญ่ของท้องสนามหลวงอันเป็นสมบัติของชาติ และร่วมกันธำรงรักษาไว้สืบไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น