ค้นหาบล็อกนี้

วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2554

เร่งระบายน้ำในพื้นที่หลักสี่และดอนเมืองลดลงต่อเนื่อง

(30 พ.ย. 54) เวลา 15.00 น. : ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์น้ำท่วมและให้กำลังใจประชาชนที่ประสบอุทกภัยในชุมชนบริเวณซอยแจ้งวัฒนะ 14 เขตหลักสี่ ต่อเชื่อมเข้าสู่ซอยโกสุมรวมใจ เขตดอนเมือง ซึ่งขณะนี้ระดับน้ำบนผิวถนนลดลงประมาณ 6080 ซม. แล้วแต่ยังมีน้ำท่วมขังสูงประมาณ 30 ซม. ซึ่งกรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตหลักสี่ได้ร่วมกับกองทัพบกจัดสร้างสะพานไม้ชั่วคราวเพื่อเพิ่มความสะดวกให้ประชาชนในการสัญจร จากนั้นได้ตรวจการระบายน้ำของสถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำคลองตาอูฐ ตอนคลองเปรมประชากร

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ขณะนี้ระดับน้ำในพื้นที่ลดลงค่อนข้างเยอะ แต่ก็ยังมีน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่และมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก กรุงเทพมหานครได้เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว ซึ่งช่วงที่น้ำท่วมสูงส่งผลให้ระบบควบคุมการระบายน้ำและเครื่องสูบน้ำบริเวณสถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำคลองตาอูฐเสียหาย ทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแทนเครื่องเก่าแล้วและมีการเปิดเครื่องระบายน้ำต่อเนื่อง อีกทั้งกำลังดำเนินการติดตั้งระบบควบคุมใหม่ให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อให้สามารถระบายน้ำได้อย่างเต็มที่ สำหรับสถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำคลองตาอูฐจะระบายน้ำลงสู่คลองเปรมประชากร แต่ยังพบปัญหาอยู่บ้างเนื่องจากระดับน้ำในคลองเปรมประชากรยังสูงอยู่ทำให้การระบายน้ำทำได้ลำบาก โดยจะประสานไปยัง ศปภ. ขอเครื่องสูบน้ำมาติดตั้งเพิ่มเพื่อให้การระบายน้ำในพื้นที่ดังกล่าวสามารถทำได้ดีและรวดเร็วขึ้น

นอกจากนี้ได้สั่งการให้สำนักงานเขตที่ประสบปัญหาอุทกภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดเก็บขยะในพื้นที่ให้ได้มากที่สุดก่อนถึงวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 5 ธ.ค. 54

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น