ค้นหาบล็อกนี้

วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2554

สรุปสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 20 ธันวาคม 2554 (เวลา 07.00 น.)

น้ำฝน
- คาดการณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยา อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า
น้ำเหนือ (ผ่านแม่น้ำเจ้าพระยา)
- ระดับน้ำที่ อ.บางไทร 1.55 ม.รทก. (ลดลงจากเมื่อวาน 5 ซม.)
น้ำทะเลหนุนสูง
- น้ำทะเลหนุนวันนี้ เวลา 00.58 น. ระดับ +0.46 ม.รทก. เวลา 12.25 ระดับ +1.12 ม.รทก.
แม่น้ำเจ้าพระยา
- แม่น้ำเจ้าพระยาขึ้นสูงสุดเมื่อวานนี้ (ตรวจวัดที่ปากคลองตลาด)เวลา 11.00 น. ระดับ +1.30 ม.รทก. (ต่ำกว่าคันกั้นน้ำ 1.50 ม.)
- คาดการณ์ วันนี้จากกรมอุทกศาสตร์ เวลา 12.25 น. ระดับ +1.60 ม.รทก.
น้ำทุ่ง ( 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา)
- คลองหกวาสายล่าง (นอกเขต กทม.) ระดับน้ำลดลง 6 ซม.
- คลองด้านดอนเมือง ระดับน้ำลดลง 4 ซม.
- คลองมหาสวัสดิ์ (นอกเขต กทม.) ระดับน้ำลดลง 9 ซม.
ภาพรวมระดับน้ำในคลองต่างๆ ฝั่งธนบุรี (24 ชั่วโมงที่ผ่านมา
- ลดลงเป็นลำดับ 1-2 ซม.
ภาพรวมระดับน้ำในคลองสายหลักฝั่งพระนคร (24 ชั่วโมงที่ผ่านมา)
- ลดลงเป็นลำดับ 1-3 ซม.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น