ค้นหาบล็อกนี้

วันอังคารที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2554

กทม.เดินหน้าจัดระเบียบป้ายโฆษณาขนาดใหญ่

กทม.แต่งตั้งนายไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ เป็นที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดระเบียบเมืองของกรุงเทพมหานคร พร้อมดึงผู้ประกอบการป้าย บริษัทโฆษณาหารือร่วมกันเพื่อกำหนดแนวทางการติดตั้งป้ายใหม่ ไม่ให้บดบังทัศนียภาพของเมืองภายใน 2- 3 สัปดาห์ คาดเป็นต้นแบบที่ดีให้กับเมืองใหญ่ทั่วประเทศต่อไป

(31 ส.ค.54) ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เวลา 12.00 น. ดร.ธีระชน มโนมัยพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงแนวทางการจัดระเบียบเมืองของกรุงเทพมหานครว่า ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีคำสั่งแต่งตั้งนายไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ เป็นที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดระเบียบเมืองของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้การทำงานด้านการจัดระเบียบเมืองของกรุงเทพมหานครเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งจากการหารือในเบื้องต้นร่วมกันพบว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครยังมีป้ายมากกว่า 1,000 ป้าย ที่ติดตั้งไม่เหมาะสม และในทุกปีช่วงพายุฤดูร้อนจะพบป้ายเหล่านี้ล้มหรือหักโค่นทำให้เกิดความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นอย่างมาก ประกอบกับในปัจจุบันพบว่ามีผู้ประกอบการป้ายส่วนหนึ่งที่ยอมที่จะเสียค่าปรับทำให้จำนวนป้ายไม่ได้มีจำนวนลดน้อยลงแต่อย่างใด และ กว่า 50% พบว่าเป็นป้ายว่างที่ไม่มีการโฆษณาอีกต่อไป กรุงเทพมหานครจึงได้มีแนวนโยบายที่จะดำเนินการจัดระเบียบป้ายครั้งใหญ่ ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเกิดทัศนียภาพที่สวยงามดังเช่นหลายเมืองใหญ่ในโลก โดยเตรียมเชิญผู้ประกอบการป้าย บริษัทโฆษณา และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมาประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไขร่วมกัน และเตรียมที่จะออกเป็นข้อบัญญัติของกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว โดยคาดว่าจะสามารถเริ่มการหารือได้ภายใน 2-3 สัปดาห์

ด้าน นายไกรศักดิ์ กล่าวว่า สำหรับแนวทางการหารือร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการ บริษัทโฆษณาและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสถาปนิกนั้น จะเสนอให้นำป้ายทั้งหมดลง และหาวิธีหารายได้ใหม่ให้แก่บริษัทเหล่านี้ โดยกรุงเทพมหานครจะกำหนดพื้นที่เฉพาะเพื่อการติดตั้งป้ายให้ และลดขนาดป้ายไม่ให้มีขนาดใหญ่เกินไป ตลอดจนให้มีลักษณะสีสันสวยงาม และสามารถปรับเปลี่ยนได้ง่าย เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ เกิดความสวยงามและความเป็นระเบียบของเมืองมากขึ้น ทั้งนี้หวังว่าแนวทางที่นำมาใช้กับกรุงเทพมหานครจะเป็นแนวทางในการริเริ่มบริหารจัดการป้ายให้แก่เมืองใหญ่ๆ โดยเฉพาะเมืองท่องเที่ยวทั้งเชียงใหม่ หรือภูเก็ต เพื่อให้เกิดการปรับปรุงทัศนียภาพโดยรวมให้สวยงามทั้งประเทศต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น