ค้นหาบล็อกนี้

วันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2554

กทม. เดินหน้าเพิ่มศักยภาพพื้นที่การอ่านเดิม 30 พื้นที่

กทม. เดินหน้าเพิ่มศักยภาพพื้นที่การอ่านเดิม 30 พื้นที่

กทม. พัฒนาศักยภาพ 30 พื้นที่การอ่านเดิมของกลุ่มผู้พิการ ผู้ป่วย ผู้กระทำความผิด คนชราและผู้ด้อยโอกาส ศาสนสถาน และพื้นที่สาธารณะ มอบชั้นวางหนังสือและรถเข็นหนังสือ ส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต พร้อมเปิดตัววู๊ดดี้ Reading Ambassador

(31 ส.ค. 54) นางทยา ทีปสุวรรณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานแถลงข่าวกิจกรรมพัฒนาพื้นที่การอ่านเดิมในเขตกรุงเทพฯ จำนวน 30 พื้นที่ ภายใต้โครงการกรุงเทพฯ เมืองหนังสือโลก 2556 (Bangkok World Book Capital 2013) โดยมีตัวแทนหน่วยงาน 30 พื้นที่ และตัวแทนจากสำนักพิมพ์ผู้บริจาคหนังสือให้กับโครงการ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน

ทั้งนี้กิจกรรมพัฒนาพื้นที่การอ่านเดิมในเขตกรุงเทพฯ จำนวน 30 พื้นที่ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของโครงการกรุงเทพฯ เมืองหนังสือโลก 2556 เพื่อเพิ่มศักยภาพพื้นที่การอ่านเดิมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รองรับกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น มีจำนวนและประเภทหนังสือเพียงพอสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มผู้อ่านแต่ละพื้นที่ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนหลากหลายกลุ่มซึ่งมีความแตกต่าง สามารถเข้าถึงหนังสือได้ง่าย และหันมาให้ความสำคัญเรื่องการอ่านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประกอบด้วย กลุ่มผู้พิการ กลุ่มผู้ป่วย กลุ่มผู้กระทำความผิด กลุ่มคนชราและผู้ด้อยโอกาส กลุ่มศาสนสถาน และกลุ่มพื้นที่สาธารณะ นอกจากนี้ยังเป็นการเริ่มต้นการสร้างวัฒนธรรมการอ่าน ด้วยการให้ความสนับสนุนด้านคุณภาพของพื้นที่การอ่านที่หลากหลาย นำไปสู่การเป็นมหานครแห่งการอ่านอย่างแท้จริง

นางทยา กล่าวถึงเหตุผลที่เลือกดำเนินกิจกรรมเพิ่มศักยภาพพื้นที่ให้กับกลุ่มคนเหล่านี้ เพราะกรุงเทพมหานครต้องการให้คนกลุ่มดังกล่าวเข้าถึงแหล่งการอ่านที่มีศักยภาพ โดยการจัดหาอุปกรณ์การอ่าน เช่น หนังสือดีมีคุณภาพ ชั้นหนังสือ รวมทั้งขอรับบริจาคหนังสือจากที่ต่างๆ เพื่อให้ได้หนังสือที่มีความหลากหลายและเพียงพอ สำหรับกลุ่มคนทุกเพศทุกวัย ซึ่งในวันนี้มีผู้แทนสำนักพิมพ์ร่วมบริจาคหนังสือกว่า 1 หมื่นเล่มเข้าร่วมโครงการ เพื่อนำไปติดตั้งในจุดที่ได้รับความร่วมมือ โดยหวังให้เกิดกระแสความสนใจ และมองเห็นความสนใจในการอ่านเพื่อพัฒนาชีวิตให้กับคนในสังคมต่อไป นอกจากนี้ กรุงเทพมหานคร

ภายในงานมีการมอบชั้นหนังสือหรือรถเข็นหนังสือให้กับหน่วยงาน 30 พื้นที่ อาทิ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ โรงพยาบาลสงฆ์ บ้านนกขมิ้น บ้านเมตตา วัดปทุมวนาราม มัสยิดอัลฮุดา โดยพิจารณาจากสภาพการใช้งานที่เหมาะสม นอกจากชั้นหนังสือหรือรถเข็นหนังสือที่มอบให้แล้ว ยังมีหนังสือกว่า 100 เล่ม ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแล้วว่ามีความเหมาะสมกับการอ่านเพื่อพัฒนาชีวิตของกลุ่มผู้ใช้บริการแต่ละพื้นที่ พร้อมกันนี้ ได้เปิดตัว Reading Ambassador คือ คุณวู๊ดดี้ วุฒิธร มิลินทจินดา ซึ่งได้มาร่วมกิจกรรมอ่านหนังสือเสียงเพื่อผู้พิการทางสายตา เพื่อเชิญชวนให้ผู้สนใจร่วมอ่านหนังสือเสียงเพื่อมอบให้กับหน่วยงานมูลนิธิคนตาบอด และผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น