ค้นหาบล็อกนี้

วันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2554

สภากทม. ลัดฟ้ากระชับสัมพันธ์สภากรุงอูลานบาตอร์

สภากทม. ลัดฟ้ากระชับสัมพันธ์สภากรุงอูลานบาตอร์

ประธานสภากทม. นำทีมสมาชิกสภากทม. บินลัดฟ้ากระชับความสัมพันธ์สภากรุงอูลานบาตอร์ มองโกเลีย เพื่อส่งเสริมมิตรภาพอันดีให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น รวมถึงความร่วมมือด้านการศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน ตลอดจนหารือด้านสาธารณสุขอันจะเป็นประโยชน์ร่วมกันระหว่างสองประเทศ

(30 ส.ค. 54) เวลา 10.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นประเทศมองโกเลีย : นายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร ประธานสภากรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เข้าเยี่ยมคารวะและประชุมร่วมกับ นายบิเล็ค ทูเดฟ ประธานสภากรุงอูลานบาตอร์ โดยมีคณะสมาชิกสภากรุงอูลานบาตอร์ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศาลาว่าการกรุงอูลานบาตอร์ ประเทศมองโกเลีย ในโอกาสเยือนสภากรุงอูลานบาตอร์ตามโครงการสภาบ้านพี่เมืองน้อง

ประธานสภากรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ประเทศไทยและประเทศมองโกเลียมีความสัมพันธ์อันดีมายาวนาน โดยระดับความสัมพันธ์ได้พัฒนามากขึ้นเป็นลำดับ ด้วยพื้นฐานของระบบการเมืองแบบประชาธิปไตย และระบบเศรษฐกิจที่คล้ายคลึง ทำให้ทั้งสองประเทศเป็นพันธมิตรที่ให้สนับสนุนกันอย่างแข็งขันในเวทีการเมืองระหว่างประเทศ อีกทั้งยังให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนระหว่างกันในระดับเมือง สภากรุงเทพมหานครในฐานะสภาแห่งเมืองหลวง ได้ลงนามสถาปนาความสัมพันธ์ตามโครงการสภาบ้านพี่เมืองน้องกับสภากรุงอูลานบาตอร์ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2542 จนกระทั่งถึงปัจจุบันนับเป็นระยะเวลา 12 ปี ตลอดระยะเวลามีการแลกเปลี่ยนคณะเดินทางระหว่างเมืองทั้งสองอย่างต่อเนื่อง สำหรับการเดินทางมาเยือนสภากรุงอูลานบาตอร์ ประเทศมองโกเลียในครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมมิตรภาพอันดีระหว่างสภากรุงเทพมหานครกับสภากรุงอูลานบาตอร์ให้มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น รวมถึงการหารือร่วมกันถึงความร่วมมือทางด้านการศึกษา ซึ่งจะเป็นโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนไทยกับนักเรียนมองโกเลีย โดยให้นักเรียนได้เข้ามาพักอาศัยอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ เพื่อจะได้ศึกษาเรียนรู้ถึงขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของทั้งสองประเทศ นอกจากนี้สภากรุงเทพมหานครยังได้หารือถึงโครงการด้านสาธารณสุข และโครงการอื่นๆที่จะเป็นประโยชน์ร่วมกันระหว่างทั้งสองประเทศอีกด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น