ค้นหาบล็อกนี้

วันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ผู้ว่าฯกทม. ขอบคุณคณะกรรมการจัดงานวันแม่ พร้อมเชิญชวนร่วมจัดงานวันพ่อ อย่างยิ่งใหญ่ และสมพระเกียรติ

(30 ส.ค. 54) เวลา 17.00 น. : ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จัดงานเลี้ยงขอบคุณการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 79 พรรษา 12 ส.ค. 54 และแถลงข่าวเตรียมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธ.ค. 54 พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ คณะกรรมการจัดงาน จำนวน 36 หน่วยงาน อาทิ สมาคมพ่อค้าไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กระทรวงวัฒนธรรม บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย เป็นต้น โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการจัดงาน ผู้แทนกระทรวง ทบวง กรม ผู้แทนมูลนิธิ สมาคม และผู้ให้การสนับสนุน ร่วมงาน ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวขอบคุณคณะกรรมการจัดงาน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ผู้ให้การสนับสนุน และพี่น้องประชาชนที่ได้ให้ความร่วมมือร่วมใจ แสดงพลังความจงรักภักดีร่วมจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 79 พรรษา 12 ส.ค. 54 อย่างเรียบร้อย สมพระเกียรติ และสำหรับการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธ.ค. 54 ได้เชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมแสดงความจงรักภักดีร่วมกับกรุงเทพมหานครจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ สมพระเกียรติ อีกครั้ง โดยมีขอบข่ายกิจกรรม ดังนี้ 1. การตกแต่งเมือง 2. การจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม 3. การทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 4. การจัดกิจกรรมด้านศาสนา 5 ศาสนา (พุทธ อิสลาม คริสต์ พราหมณ์-ฮินดู และซิกข์) 5. กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 6. นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 7. กิจกรรมด้านดนตรี ศิลปวัฒนธรรม และการแสดงมหรสพ 8. กิจกรรมจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน 9. ขบวนแห่เทียนชัย เฉลิมพระเกียรติ 10. กิจกรรมถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล 11. กิจกรรมจุดพลุดอกไม้ไฟ 12. กิจกรรมเผยแพร่ และกิจกรรมอื่นๆ โดยจะเริ่มตั้งแต่เดือน ต.ค. - ธ.ค. 54 เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น