ค้นหาบล็อกนี้

วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

กทม.จับมือประปานครหลวงติดตั้งแท่นน้ำดื่ม ณ ลานกีฬากรุงเทพมหานคร

กทม.จับมือการประปานครหลวงติดตั้งแท่นน้ำดื่ม ณ ลานกีฬากรุงเทพมหานคร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ ตั้งเป้าติดตั้งแท่นน้ำดื่ม 123 แห่ง ภายใน 5 ปี พร้อมเดินหน้าโครงการยกระดับมาตรฐานลานกีฬาสู่ศูนย์กีฬาชุมชน
(30 พ.ย.53) ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการการประปานครหลวง ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงการติดตั้งแท่นน้ำดื่ม ณ ลานกีฬากรุงเทพมหานคร ระหว่างกรุงเทพมหานคร และการประปานครหลวง ณ ห้องปิยราษฎร์ สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง ถนนประชาชื่น โดยเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐในการอำนวยประโยชน์ให้แก่สังคม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่มาใช้ลานกีฬากรุงเทพมหานครในการออกกำลังกายและเล่นกีฬา ได้มีน้ำดื่มที่มีคุณภาพตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก และเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาใช้บริการด้วย
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยได้ออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างต่อเนื่อง โดยถือเป็นนโยบายที่สำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อให้คนกรุงเทพฯมีพฤติกรรมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาเป็นกิจวัตร จึงจัดให้มีสถานที่ให้บริการในการออกกำลังกายและเล่นกีฬากระจายอยู่ทั่วกรุงเทพฯ อาทิ ศูนย์กีฬา ศูนย์เยาวชน สวนสาธารณะ และลานกีฬา ซึ่งเป็นสถานที่ใกล้ที่พักอาศัย อยู่ในชุมชนมีความสะดวกในการมาใช้บริการ ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ จำนวน 1,251 แห่ง และเพื่อเป็นการปรับปรุงด้านกายภาพและยกระดับลานกีฬาประเภท A ให้เป็นศูนย์กีฬาชุมชนที่ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย และมีสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ จึงจัดทำโครงการพัฒนาลานกีฬาเพื่อยกระดับมาตรฐานเป็นศูนย์กีฬาชุมชน โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนสถาบันการศึกษาให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน เพื่อสนับสนุนและพัฒนายกระดับมาตรฐานลานกีฬาให้เป็นศูนย์กีฬาชุมชน
ผู้ว่าการการประปานครหลวง กล่าวว่า การประปานครหลวงได้เข้าร่วมในโครงการพัฒนาลานกีฬาเพื่อยกระดับมาตรฐานเป็นศูนย์กีฬาชุมชน โดยติดตั้งแท่นน้ำดื่มในลานกีฬากรุงเทพมหานคร พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาทุกปี เพื่อให้ประชาชนที่มาใช้ลานกีฬากรุงเทพมหานครในการออกกำลังกายและเล่นกีฬา ได้มีน้ำดื่มที่มีคุณภาพตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก อีกทั้งยังช่วยลดปริมาณขยะ ขวดพลาสติก ซึ่งเป็นตัวการของปัญหาภาวะโลกร้อนด้วย โดยตั้งเป้าติดตั้งแท่นน้ำดื่มให้ได้ จำนวน 123 แห่งๆ ละ 1 แท่น ภายในระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่ลงนามในบันทึกข้อตกลง ซึ่งจะทยอยติดตั้งปีละประมาณ 25 จุด ใช้งบประมาณกว่า 5 ล้านบาท และเมื่อติดตั้งแท่นน้ำดื่มแต่ละแท่นแล้วเสร็จ การประปานครหลวงจะมอบแท่นน้ำดื่มดังกล่าวให้เป็นทรัพย์สินของกรุงเทพมหานคร เพื่อใช้ประโยชน์ในลานกีฬาตามโครงการพัฒนาลานกีฬาเพื่อยกระดับมาตรฐานเป็นศูนย์กีฬาชุมชนต่อไป ทั้งนี้ การประปานครหลวงได้มีการส่งมอบแท่นน้ำดื่มในลานกีฬาจุดแรกที่ศูนย์กีฬาชุมชนสวนสมเด็จสราญราษฎร์มณีรมย์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แล้วเมื่อเดือนส.ค. ที่ผ่านมา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น