ค้นหาบล็อกนี้

วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

สาทรรายงานจำนวนราษฎรและผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

นางกองกาญจน์ สุบรรณ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการเขตสาทร กทม. แจ้งว่า เขตฯ ประกอบด้วยแขวงจำนวน 3 แขวง คือ แขวงทุ่งวัดดอน แขวงทุ่งมหาเมฆ และแขวงยานนาวา มีจำนวนราษฎร และผู้มีสิทธิเลือกตั้งของสำนักงานเขตสาทร ประจำเดือน ต.ค. 53 ตามข้อมูลจากศูนย์ประมวลผลการทะเบียนราษฎร (ศปท.) ดังนี้ แขวงทุ่งวัดดอน จำนวนราษฎร ชาย 20,616 ราย หญิง 23,103 ราย รวม 43,719 ราย จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ชาย 15,529 ราย หญิง 18,488 ราย รวม 34,017 ราย จำนวนบ้าน 15,844 หลัง แขวงยานนาวา จำนวนราษฎร ชาย 11,492 ราย หญิง 12,572 ราย รวม 23,967 ราย จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ชาย 8,205 ราย หญิง 9,695 ราย รวม 17,900 ราย จำนวนบ้าน 9,061 หลัง แขวงทุ่งมหาเมฆ จำนวนราษฎร ชาย 10,201 ราย หญิง 10,446 ราย รวม 20,647 ราย จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ชาย 7,412 ราย หญิง 8,177 ราย รวม 15,589 ราย จำนวนบ้าน 12,063 หลัง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น