ค้นหาบล็อกนี้

วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

เปิดศูนย์การเรียนรู้ชุมชนราชทรัพย์ตามโครงการบ้านมั่นคง

เปิดศูนย์การเรียนรู้ชุมชนราชทรัพย์ตามโครงการบ้านมั่นคง

ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน “เปิดศูนย์การเรียนรู้ชุมชนราชทรัพย์(สังขปาน)” ภายใต้โครงการบ้านมั่นคง ซึ่งสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตบางซื่อ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) และหน่วยงานภาคีต่างๆ พร้อมด้วยชาวชุมชน ร่วมกันจัดสร้างขึ้นตามนโยบายการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดีของชาวชุมชน เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภคโดยให้ชาวชุมชนเป็นศูนย์กลางและมีส่วนร่วม ในการวางแผน การตัดสินใจและการบริหารพื้นที่ส่วนกลางร่วมกัน อันจะนำไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

สำหรับชุมชนราชทรัพย์เป็นชุมชนหนึ่งที่เข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคงตั้งแต่ปี 2551 ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของชาวชุมชน และการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชาวชุมชนจากสำนักงานทรัพย์สิน ฯ ส่งผลให้ชาวชุมชนราชทรัพย์มีการบริหารจัดการชุมชนที่แข็งแกร่ง ด้วยการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ชาวชุมชนราชทรัพย์ขึ้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จของชาวชุมชน ที่สามารถยืนหยัดพึ่งพาตนเอง ตลอดจนสามารถวางแผนจัดการพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและระบบสาธารณูปโภคภายในชุมชนได้เป็นอย่างดี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น