ค้นหาบล็อกนี้

วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

เตือนผู้ประกอบการ จัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่ต้องมีคุณภาพ และเป็นธรรม

กทม. ออกมาตรการคุมเข้มผู้จัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่ เลือกสินค้าคุณภาพ ปลอดภัย ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พร้อมทั้งขอความร่วมมือผู้ค้าติดป้ายให้คืนสินค้าหากไม่พอใจ และป้ายเข้าร่วมโครงการควบคุมคุณภาพสินค้าของ กทม. เตรียมลงพื้นที่สุ่มตรวจกระเช้าของขวัญทั่วกรุง ตั้งแต่ ธ.ค. นี้ – ก.พ. ปีหน้า ป้องกันการเอาเปรียบ และสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภค หากพบฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมาย

(30 พ.ย.53) พญ.มาลินี สุขเวชชวรกิจ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมชี้แจงและแถลงข่าวการจัดจำหน่ายกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2554 โดยมี นพ.พีระพงษ์ สายเชื้อ รองปลัดกรุงเทพมหานคร พญ.มนทิรา ทองสาริ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย ผู้ประกอบการร้านค้า และห้างสรรพสินค้า ร่วมประชุม ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เพื่อควบคุมดูแลการจัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่อย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ไม่เอาเปรียบผู้บริโภค โดยการแจ้งรายละเอียดของสินค้าในกระเช้า และข้อมูลที่จำเป็นแก่ผู้บริโภคทั้งบนกระเช้าและบริเวณที่จำหน่ายกระเช้าของขวัญ

กรุงเทพมหานครได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการจัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่ 2554 ดังนี้ กระเช้าของขวัญประเภทอาหารบรรจุภัณฑ์ ให้เลือกสินค้าที่คุณภาพดี มี อย. รับรอง สินค้าที่นำมาบรรจุลงกระเช้าต้องมีระยะเวลาก่อนหมดอายุอย่างน้อย 6 เดือน แสดงรายละเอียดวันหมดอายุของสินค้าที่มีอายุสั้นที่สุดบนกระเช้า แสดงตราสัญลักษณ์ หรือชื่อสถานประกอบการบนกระเช้าของขวัญ และแสดงวันที่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าหากผู้บริโภคไม่พอใจ โดยสามารถนำมาแลกเปลี่ยนหรือคืนได้ภายใน 28 ก.พ. 54 กระเช้าของขวัญประเภทผัก ผลไม้ เลือกสินค้าที่ใหม่ สด มาจัดลงกระเช้า แสดงวัน เดือน ปี ที่บรรจุลงกระเช้า ตั้งกระเช้ารอจำหน่ายไม่เกิน 3 วัน แสดงสัญลักษณ์ของห้างและสถานประกอบการ แสดงวัน เดือน ปี ที่สามารถนำมาแลกเปลี่ยนหรือคืนหากไม่พอใจสินค้า กระเช้าสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น ให้ผู้ประกอบการกำหนดพื้นที่ตั้งวางกระเช้าให้ชัดเจน แยกจากกระเช้าประเภทอื่นๆ จัดทำป้ายบอกบริเวณที่จำหน่ายว่า “ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น” แสดงวันหมดอายุของสินค้าที่มีอายุสั้นที่สุด แสดงวัน เดือน ปี ที่ผู้บริโภคนำสินค้ามาแลกเปลี่ยนหรือคืนก่อนวันหมดอายุของสินค้าที่อายุสั้นที่สุดบนกระเช้าหากไม่พึงพอใจสินค้า กระเช้าสินค้าทางเลือกอื่นๆ เช่น กระเช้าขนมไทย กระเช้าเครื่องสำอาง กระเช้าเพื่อสุขภาพ กำหนดพื้นที่ตั้งวางและแสดงประเภทของกระเช้าให้ชัดเจน จำหน่ายวันต่อวันหากเป็นอาหารพร้อมบริโภค หรือเป็นสินค้าที่มีอายุสั้น ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ แสดงสัญลักษณ์หรือตราของห้างบนกระเช้า สำหรับกระเช้าของขวัญที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้จัดและจำหน่ายตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 หากฝ่าฝืนมีความผิดตามมาตรา 30 (5) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจเป็นความผิดตามมาตรา 32 กรณีที่มีการกระทำที่เป็นการโฆษณาหรือสื่อสารการตลาดร่วมด้วย

พญ.มาลินี กล่าวว่า กรุงเทพมหานครได้ประสานไปยังผู้ประกอบการที่จัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่ให้ติดป้ายประกาศข้อความ “หากผู้บริโภคไม่พึงพอใจในสินค้าให้นำมาแลกเปลี่ยนหรือคืนได้ ภายใน 28 ก.พ. 54” และขอความร่วมมือผู้ประกอบการแสดงป้ายข้อความ “กระเช้าของขวัญนี้ได้เข้าร่วมโครงการควบคุมคุณภาพสินค้าในการจัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญช่วงเทศกาลปีใหม่ 2554 ของกรุงเทพมหานคร” บริเวณที่จำหน่ายกระเช้าของขวัญ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการเลือกซื้อกระเช้าของผู้บริโภค

นอกจากนี้ ตั้งแต่เดือน ธ.ค. 53 ถึงเดือน ก.พ. 54 ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สำนักอนามัย และสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต จะลงพื้นที่สุ่มตรวจการจัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่ในพื้นที่ทั้งห้างสรรพสินค้า ร้านค้าปลีก ตลาดสด อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการในการดำเนินการจัดและจำหน่ายกระเช้าตามหลักเกณฑ์ที่ถูกต้อง สำหรับประชาชนที่เลือกซื้อกระเช้าของขวัญปีใหม่ ให้สังเกตป้ายข้อความ "กระเช้าของขวัญนี้ได้เข้าร่วมโครงการควบคุมคุณภาพสินค้าในการจัดจำหน่ายกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2554 ของกรุงเทพมหานคร” ที่แสดง ณ จุดจำหน่ายกระเช้า เพื่อมั่นใจได้ว่า กระเช้านี้มีคุณภาพ และปลอดภัย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น