ค้นหาบล็อกนี้

วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

สรุปข่าวบริการสำนักงานเขต

สรุปข่าวบริการสำนักงานเขต

สำนักงานเขตต่างๆ ของกรุงเทพมหานครพร้อมบริการทุ่มเทการทำงาน เพื่อสร้างความสุขให้แก่ประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร ดังนี้

เขตภาษีเจริญ น.ส.วิภาวี พงศ์พิริยะวนิช ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ กทม. แจ้งว่า ในวันที่ 2 ธ.ค. 53 เวลา 09.00 น. เขตฯ จะดำเนินการพัฒนาทำความสะอาดบริเวณวัดนิมมานรดี เขตภาษีเจริญ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 5 ธันวาคม 2553 โดยจะมีการพัฒนาเก็บกวาดศาสนสถาน เช่น อุโบสถ ลานวัด การทำความสะอาดพระพุทธรูป ประติมากรรมต่างๆ รวมไปถึงการเก็บกวาด ใบไม้ กิ่งไม้ ขยะมูลฝอย ตัดแต่งกิ่งไม้ เก็บวัสดุและสิ่งของไม่ประสงค์ใช้ภายในบริเวณวัด การขัดล้างห้องสุขาและตัดแต่งกิ่งไม้เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพโดยรอบวัดดูสะอาดร่มรื่นเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม

เขตสวนหลวง นายประเวศ เพียรธรรม ผู้อำนวยการเขตสวนหลวง กทม. กล่าวว่า ในวันที่ 2 ธ.ค. 53 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป เขตฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ตัดแต่งต้นชาดัดบริเวณเกาะกลางถนนศรีนครินทร์ เตรียมพื้นที่เพื่อจัดทำสวนหย่อม ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ บริเวณถนนพระรามเก้าตัดกับถนนกรุงเทพ-ชลบุรี เพื่อความสวยงามเป็นระเบียบ สร้างทัศนียภาพให้แก่ผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวและเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร / เวลา 16.00-18.00 น. เขตฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ เข้าตรวจเยี่ยมชุมชนพัฒนาคลองสะแก ซ.พัฒนาการ 20 แยก 1 เพื่อรับทราบและหาทางแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชน เช่น ขยะตกค้าง ท่อระบายน้ำอุดตัน ไม่มีไฟฟ้าสาธารณะ ถนนชำรุด เป็นต้น รวมทั้งจัดหน่วยบริการตัดผมฟรี ทำหมันสุนัข-แมวฟรีแก่ประชาชนในชุมชนและละแวกใกล้เคียงด้วย

เขตบางซื่อ นายธัชชัย ลิ้มพิบูลย์ ผู้อำนวยการเขตบางซื่อ กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้จัดให้มีกิจกรรมแอโรบิคเพื่อสุขภาพสำหรับประชาชนในพื้นที่ ดังนี้ ลานกีฬามาเวลล์ จัดกิจกรรมแอโรบิควันจันทร์ พุธ และวันศุกร์ เวลา 08.00-19.00 น. ลานกีฬาชุมชนบ้านพักรถไฟก่อสร้าง จัดกิจกรรมแอโรบิควันจันทร์–ศุกร์ เวลา 07.30-18.30 น. ลานกีฬาชุมชนบุญเหลือ 1 จัดกิจกรรมวันอังคาร พฤหัสบดี และวันเสาร์ เวลา 17.30-18.30 น. และลานเอนกประสงค์ชุมชนหัวรถจักรตึกแดง จัดกิจกรรมวันจันทร์ พุธ และวันศุกร์ เวลา 17.00-18.00 น.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น