ค้นหาบล็อกนี้

วันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2554

กำหนดการกทม.วันที่ 29 ก.ย. 54

10.00 น. นายพรเทพ เตชะไพบูลย์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมการส่งเสริมลดการใช้ถุงพลาสติก ลดขยะเพื่อลดโลกร้อน ณ ห้องสุทัศน์ กทม.

10.00 น. ดร.ธีระชน มโนมัยพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมกองทุนบำเหน็จบำนาญฯ ครั้งที่ 8/2554 ณ ห้อง รผว.ธีระชน

10.30 น. นางทยา ทีปสุวรรณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประชุมติดตามงาน สำนักการศึกษา โตไปไม่โกง ณ ห้อง รผว.ทยา

13.30 น. ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประชุมร่วมกับ รศ.สุริยัน หวันแก้ว เรื่องแนวทางการปลูกฝังอบรมสั่งสอนของคนญี่ปุ่นที่มีวินัยฯ ณ ห้องอัมรินทร์ กทม.

13.30 น. พญ.มาลินี สุขเวชชวรกิจ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีมอบรางวัลการประกวดภาพยนตร์สั้นเรื่องเอดส์สำหรับเยาวชน ห้องรัตน์โกสินทร์ กทม.

14.30 น. ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเข้าพบเพื่อหารือเรื่องการจัดการขยะอย่างยั่งยืน ณ ห้องอัมรินทร์ กทม.


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น