ค้นหาบล็อกนี้

วันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2554

สรุปข่าวบริการสำนักงานเขต

สำนักงานเขตต่างๆ ของกรุงเทพมหานครพร้อมบริการทุ่มเทการทำงาน เพื่อสร้างความสุขให้แก่ประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร ดังนี้

เขตสาทร นางกองกาญจน์ สุบรรณ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการเขตสาทร กทม. แจ้งว่า เขตฯ โดยฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ได้ดำเนินการพัฒนาทำความสะอาด ขุดลอดคูคลอง ตัดต้นไม้ เก็บขยะ และจัดเก็บวัชพืช เพื่อเป็นการเปิดทางน้ำไหลให้ผ่านสะดวก อีกทั้งปรับปรุงทัศนียภาพบริเวณคูคลองให้สะอาดสวยงาม มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีสภาพแวดล้อมที่ดี ลดปัญหามลพิษ เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ ในวันที่ 30 ก.ย. 54 เวลา 09.00-12.00 น. ณ คลองสวนพลู / เขตฯ โดยฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ได้จัดทำแผนปฏิบัติงานล้างทำความสะอาดสะพานลอยคนข้าม โดยจะดำเนินการฉีดล้าง ขูดลอกแผ่นป้ายที่ติดตามสะพาน เช็ด ถู ทำความสะอาดราวสะพาน เก็บกวาดเศษขยะ เศษผงและอื่นๆ ทำให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น ในวันที่ 30 ก.ย. 54 เวลา 09.0012.00 น. ณ บริเวณปากซอยสวนพลู ถนนสาทรใต้

เขตบึงกุ่ม นางบังอร ถ้ำสุวรรณ ผู้อำนวยการเขตบึงกุ่ม กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย มีวัตถุประสงค์เพื่อเฝ้าระวัง แก้ไขและป้องกันโรคไข้เลือดออกที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค ด้วยวิธีลงพื้นที่แจกเอกสารประชาสัมพันธ์เผยแพร่ แนะนำให้ความรู้ และดำเนินการพ่นสารเคมีกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย โดยสัปดาห์แรกของเดือน ก.ย. 54 ให้บริการบริเวณชุมชนเพชรคลองจั่น ชุมชนซอยสุวรรณน้อย ชุมชนสามัคคีพัฒนา ชุมชนซอยเสรีไทย 51 และหมู่บ้านสินธนา 6

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น